Учитавање...
 • слика

  7 факултета / 34 студијска програма / 3000 студената / академско-стручно особље: 239

  Упркос енорнмном поксупљењу свих сегмената живота, наше цијене нису расле. Напротив! Свим бруцошима одобравамо 20% попуст.

  Опширније
 • слика

  Картон научног / академског радника

  Апликацијом „Картон научног/академског радника“ јавности су представљени сви учесници наставног процеса на Паневропском универзитету „АПЕИРОН“.

  Опширније
 • слика

  Дигитално образовање

  MS Teams платформа за онлајн подучавање, ресурси система за учење на даљину-Learning Cubes 4.0, презентације, електронски уџбеници, WEB-mail сервис електронске поште, е-Консултације, е-Библиотека, Office апликације, cloud сервиси...

  Опширније
 • слика

  Центар за вођење каријере - студентске праксе

  Информисање и савјетовање студената, помоћ при састављању биографија, радионице, тренинзи и семинари за развој каријере, организовања стручне праксе, информације о огласима за посао, слободним радним мјестима...

  Опширније
 • слика

  Ерасмус + програм међународне размјене студената

  Ерасмус+ нуди широк спектар прилика за студенте, академско и ненаставно особље да студирају или обаве праксу у иностранству, држе предавања, професионално усавршавају, као и за изградњу капацитета и стварање мрежа сарадње између високообразовних институција земаља чланица Европске уније и осталих земаља свијета.

  Опширније
 • слика

  Гдје су наши студенти, успјешне приче

  Топ менаџери свјетских компанија, доктори наука, инжењери, медицински радници, ...

  Опширније
 • слика

  РЕКТОР ПРОФ. ДР САНЕЛ ЈАКУПОВИЋ И ПРОФЕСОРКА НАТАША МАРИЋ СА ГОСТИМА

  Опширније
 • слика

  Научно-истраживачки институт Апеирон

  Научно и развојна истраживања, развој и имплементација нових технологија, развој метода истраживања...

  Опширније

Календар студија 2021/22!

Преузмите календар студија за школску 2021/22.

Бруцошки водич 2022/23!

Преузмите бруцошки водич за школску 2022/23.

Обраћање ректора

Поштовани студенти,
Добродошли на Паневропски универзитет "АПЕИРОН" Бања Лука, акредитовану приватну високошколску институцију...

Дигитално образовање

Универзитет обавља образовни процес као синтезу класичних образовних форми иновираних у облику интерактивне наставе и савремених образовних форми дигиталног образовања...

Струковне академије

За потребе развоја цјеложивотних студија и континуираног стручног образовања и усавршавања, Паневропски универзитет развија одговарајуће струковне академије и ван ...

Студиј ван сједишта

Паневропски универзитет посједује лиценце за извођење студија првог циклуса ван сједишта универзитета у ођељењима Бијељина и Нови Град на студијским програмима...

Картон научног / академског радника

ВЕБ апликација Картон научног/академског радника повезана је са интегралним информационим системом установе. Подаци унешени у информациони подсистем...

Ерасмус + програм међународне размјене студената

Ерасмус+ је програм Европске Уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт. Циљеви програма су...Где почиње будућност? Нови изазови захтевају нове одлуке! Важно је препознати ко може бити уз вас на путу ка постизању вредности и топљења напора у циљу!
АПЕИРОН - универзитет којем вјерујемо!

УНИВЕРЗИТЕТ У БРОЈКАМА!

Паневропски универзитет АПЕИРОН са својих 7 факултета и 34 студијска програма је савремена институција високог образовања која је свој програм усагласила и непрекидно га усклађује са захтјевима тржишта рада, кретањима у науци и струци, препознавајући потребе друштва и изграђујући студенте у високо образоване, садашњим и будућим изазовима дорасле стручњаке, у областима за које је акредитована, по највишим стандардима квалитета из области високог образовања.

7

ФАКУЛТЕТА

34

СТУДИЈСКА ПРОГРАМА

239

АКАДЕМСКО И СТРУЧНО ОСОБЉЕ

АКАДЕМСКО И СТРУЧНО ОСОБЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА

Запослени професори
50%
Гостујући професори
78%
Асистенти / стручни сарадници
55%
Стручно особље Универзитета
56%

УНИВЕРЗИТЕТ ОРИЈЕНТИСАН ПРЕМА СТУДЕНТУ!

#

Дигитално образовање

Паневропски универзитет АПЕИРОН обавља образовни процес као синтезу и комбинацију класичних образовних форми иновираних у облику интерактивне наставе и савремених образовних форми дигиталног образовања нове генерације, технолошки снажно подржаних информационо-комуникационим ИКТ технологијама.

#

Центар за вођење каријере - студентске праксе

Центар за вођење каријере (Цареер Гуиданце Центре) Паневропског универзитета Апеирон помаже студентима у развоју знања и вјештина које ће им бити од значаја при запошљавању, припрема студенте за успјешно укључивање на тржиште рада и даје им подршку у стицању радног искуства током студија, кроз организацију студентске стручне праксе, те приликом наставка школовања и запошљавања у земљи и иностранству.

#

Студентски парламент

Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон (СППУА) је највише представничко тијело студената Паневропског универзитета Апеирон, а које се састоји од изабраних представника студената свих факултета/организационих јединица Универзитета на временски период од годину дана. Парламент на сједници бира предсједништво СППУА које чине предсједник, потпредсједник и секретар.

#

Apeiron TV Channel - прва академска телевизија у БиХ

Паневропски универзитет “АПЕИРОН” је у циљу повећања квалитета услуга које пружа студентима у оквиру редовног студија као и система учења на даљину имплементирао платформу за ИП телевизију као и ИП радио преко којих се у реалном времену емитују образовни и академски видео, односно аудио садржаји.

#

Алумни асоцијација- удружење студената

Алумни асоцијација је добровољно удружење чији су чланови сви студенти који су завршили основне, магистарске, мастер или докторске студије на Паневропском универзитету ''Апеирон'', као и студенти чији је студиј у току са циљем повезивања свих генерација студената, ради остваривања њихове трајне сарадње.

#

Ерасмус + програм међународне размјене студената

Ерасмус+ је програм Европске Уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт. Циљеви програма су побољшање вјештина и запошљивости те модернизација образовања, оспособљавања и запошљавања младих. Паневропски универзитет Апеирон интензивно ради на потписивању међуинституционалних споразума са високошколским установама из групе програмских земаља и унапређења Ерасмус+ инфраструктуре као основе за размјену студената, наставног и административног особља.

#

Примједбе и приједлози студената

Сенат Паневропског универзитета “Апеирон” је усвојио процедуру поступања по приговору студената на квалитет наставног и ненаставног особља и приједлозима за побољшање квалитета. Студенти своје приједлоге могу изнијети анонимно, путем образаца за приговоре и приједлоге за побољшање квалитета.

#

Pearson VUE & Certiport тестни центри

Универзитет посједује лиценце овлаштених тестних центара Pearson VUE и Certiport, путем којих кандидати могу стећи велики број свјетски признатих цертификата из различитих области.

НАУЧНИ ЧАСОПИСИ У ИЗДАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА!

#

EMC Review - Часопис за економију и тржишне комуникације

Часопис излази два пута годишње на језицима народа у БиХ и енглеском језику. У часопису се објављују оригинални и прегледни научни радови, стручни радови те кратка претходна саопштења оригиналних научних радова која својим тематским обухватом научних сазнања која налазе примјену у области глобалне економије, економије региона, економске политике, тржишта и конкуренције, медија и пословне комуникације, нових технологија, менаџмента, маркетинга. Часопис је индексиран у престижној Њеб оф Сциенце бази и налази се у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

СНЗ - Спортске науке и здравље

Часопис излази два пута годишње на језицима народа у БиХ и енглеском језику. Основни циљ је међународна размјена научних доприноса и промоција размјене знања и истраживања у области спорта и здравља. Часопис је индексиран у престижној Сцопус бази и налази се у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Quality of Life

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Qуалитy оф Лифе се односи на теме из области безбједности хране, заштите животне средине, екологије, утицаја различитих фактора на здравље и живот људи те остале теме у вези са квалитетом живота. Часопис се налази у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

JITA – časopis za informacione tehnologije i primenu

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је да омогући међународну размјену научних доприноса у области информационих технологија, промовише размјену знања која су резултат истраживачког рада и истражи начине укључивања иновација у процесу изградње информационог друства. Часопис се налази у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

TTTP – Saobraćajna i transportna teorija prakse

ТТТП је први међународни научно-стручни часопис у Босни и Херцеговини из области саобраћаја и транспорта, који се издаје два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је ширење знања и доприноса науци и пракси у пољу саобраћаја и транспорта, промоција и размјена информација и знања у истраживањима из области транспорта и њихова примјена. Часопис се налази у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Годишњак Факултета правних наука

Часопис излази једном годишње на језицима народа у БиХ уз апстракте на енглеском језику. Циљ издавања часописа је размјена научних сазнања и промоција правне праксе и науке у земљи и региону. Годишњак ФПН се бави темама из свих области правне науке и праксе. Часопис се налази у трећој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Nursing Journal - Сестрински журнал

Концепт часописа је објављивање научних и стручних радова из области сестринства, међународна размјена научних доприноса и континуирана едукација медицинских сестара, те подизање нивоа и значаја сестринства као професије. Часопис излази једном годишње на језицима народа у БиХ уз апстракте на енглеском језику (до 2019. године).