Паневропски универзитет Апеирон

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је образовно-научна установа која у оквиру матичне делатности високог образовања, самостално и/или у сарадњи са иностраним партнерима изводи основне академске студије првог циклуса, специјалистичке и мастер студије другог циклуса и докторске студије трећег циклуса, програми цјеложивотног учења (доживотно учење) и стално стручно усавршавање и усавршавање.

Паневропски универзитет Апеирон

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је образовно-научна установа која у оквиру матичне делатности високог образовања, самостално и/или у сарадњи са иностраним партнерима изводи основне академске студије првог циклуса, специјалистичке и мастер студије другог циклуса и докторске студије трећег циклуса, програми цјеложивотног учења (доживотно учење) и стално стручно усавршавање и усавршавање.