Друмски саобраћај и транспорт

Друмски саобраћај и транспорт
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT :: AKADEMSKE ZVANJA

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Diplomirani inženjer saobraćaja - BTE (180 ESPB)

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Diplomirani inženjer saobraćaja - specijalista drumskog i gradskog saobraćaja (BTE spec. u drumskom i gradskom saobraćaju)


DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA