Друмски саобраћај и транспорт

Друмски саобраћај и транспорт
Почиње од: 9
Локација Кампуса

Функција курса
Опис класе

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ :: АКАДЕМСКЕ СТЕПЕНЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани инжењер саобраћаја - 180 ЕСПБ (дипломирани инжењер саобраћаја - БТЕ)

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ЕСПБ (Дипломирани инжењер саобраћаја – специјалиста друмског и градског саобраћаја (БТЕ спец. у друмском и градском саобраћају)


ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
  • Томислав Вујиновић

    (декан Саобраћајног факултета)

    Рођен је 10.05.1958. године у Раткову, општина Кључ. Основну школу завршио је у Ситници, а средњу Машинску техничку у Дарувару. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Бањој Луци, гђе је и магистрирао. На Машинском факултету у Кр...

Latinica English Ћирилица