Физиотерапија

Физиотерапија
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани физиотерапеут – 180 ЕСПБ

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани физиотерапеут – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ НАУКА
  • Љиљана Стојановић Бјелић

    (Декан Факултета здравствених наука)

    Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац...