Инжењеринг информационих технологија

Функција курса
Опис класе

УПУТСТВА:

– Програмирање и софтверско инжењерство –

- Рачунарска безбедност и заштита информација -

ИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА

Основне академске студије првог циклуса у укупном трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 180 ЕСПБ

Основне академске студије првог циклуса у укупном трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС са усмјерењима:

  • Програмирање и софтверско инжењерство Звање: Дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 240 ЕЦТС (у области софтверског инжењерства)
  • Рачунарска безбједност и заштита информација Звање: Дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 240 ЕЦТС (у области рачунарске безбједности)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Бранко Латиновић

    (декан Факултета информационих технологија)

    Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до ...