Инжењеринг информационих технологија

Инжењеринг информационих технологија
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

УПУТСТВА:

- Програмирање и софтверски инжењеринг -

- Рачунарска сигурност и заштита информација -

ИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ :: АКАДЕМСКИ НАСЛОВИ

Основне академске студије првог циклуса у трајању од укупно 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ

  • Дипломирани инжењер рачунарства и информатике - 180 ЕСПБ

Основне академске студије првог циклуса у трајању од укупно 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ са специјализацијама:

  • Програмирање и софтверско инжењерство Наслов: Дипломирани инжењер рачунарства и информатике - 240 ЕСПБ (из области софтверског инжењеринга)
  • Рачунарска безбедност и заштита информација Наслов: Дипломирани рачунар и информатика - 240 ЕСПБ (из области рачунарске безбедности)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Бранко Латиновић

    (Декан Факултета информационих технологија)

    Рођен је 28. априла 1956. године. године у Приједору, гдје је завршио основну школу и гимназију. Економски факултет у Бањој Луци завршио је 1980. године. Магистрирао је и докторирао на истом факултету 1997. године из области Пословне информатике. Од 1980. до ...