Менаџмент јавне управе

Менаџмент јавне управе
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста - Менаџер јавне управе - 180 ЕСПБ (Студијски програм: Менаџмент јавне управе)

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипл.економиста – Менаџер јавне управе – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  • Мирјана Ландика

    (Декан Факултета пословне економије)

    Ландика Мирјана, ванредни професор (13. децембар 1974, Градишка). Економски факултет у Брчком дипломирала је 2005. године, а магистрирала на Економском факултету у Бањој Луци 2006. године одбраном свог рада Квантитативни модели у функцији програмирања параметара ...