Менаџмент јавне управе

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста – Менаџер јавне управе – 180 ЕСПБ (Студијски програм: Менаџмент у јавној управи)

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  • Мирјана Ландика

    (декан Факултета пословне економије)

    Ландика Мирјана, ванредни професор (13, Градишка). Дипломирала је на Економском факултету у Брчком 1974. године, а на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2005. године са тезом Квантитативни модели у функцији програмирања параметара...