Менаџмент у здравству

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Мастер менаџмента у здравству и менаџмента у здравству – 300 ЕСПБ
  • Магистар здравственог менаџмента и менаџмента здравствене заштите – 300 ЕСПБ (специјалиста у области ужег фокуса/специјализације)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ НАУКА
  • Љиљана Стојановић Бјелић

    (декан Факултета здравствених наука)

    Рођена је у Бањој Луци, гдје је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац...