Менаџмент у здравству

Менаџмент у здравству
Почиње од: 2. маја 2021
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани управник здравствене заштите - 180 ЕСПБ

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани управник здравствене заштите - 240 ЕСПБ

ц / Академске мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном мастер рада)

  • Магистар здравственог менаџмента и менаџмента здравствене заштите - 300 ЕСПБ
ДЕКАН ЗДРАВСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА
  • Љиљана Стојановић Бјелић

    (Декан Факултета здравствених наука)

    Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац...