Наставничка информатика

Наставничка информатика
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани инжењер рачунарства - 180 ЕСПБ
  • Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 180 ESPB

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани информатичар – 240 ЕСПБ
  • Diplomirani profesor računarstva i informatike – 240 ESPB
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Бранко Латиновић

    (Декан Факултета информационих технологија)

    Рођен је 28. априла 1956. године. године у Приједору, гдје је завршио основну школу и гимназију. Економски факултет у Бањој Луци завршио је 1980. године. Магистрирао је и докторирао на истом факултету 1997. године из области Пословне информатике. Од 1980. до ...