Наставничка информатика

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани информатичар – 180 ЕЦТС
  • Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ЕСПБ

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани информатичар – 240 ЕЦТС
  • Дипломирани професор рачунарства и информатике – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Бранко Латиновић

    (декан Факултета информационих технологија)

    Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до ...