Наставно-преводилачки студијски програм руског језика

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани професор преводилац руског језика – 180 ЕСПБ

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ЕСПБ (дипломирани филолог – преводилац)


ДЕКАН ФИЛОЛОШКИХ НАУКА
  • Катарина Држајић Лакетић

    (декан Филолошког факултета)

    Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области к...