Опште-правни студијски програм

Опште-правни студијски програм
Почиње од: 9
Локација Кампуса

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Магистар права – 300 ЕСПБ
  • Магистар права – 300 ЕСПБ (специјалиста у области специјализације/специјализације)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА
  • Љубинко Митровић

    (декан Факултета правних наука)

    Проф. Др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању редовног професора на Катедри за кривично и кривично процесно право, односно научни сарадник (Институт за упоредно право из Београда). Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, мр...