Опште-правни студијски програм

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани правник – 180 ЕСПБ

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани правник – 240 ЕСПБ

в/ Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

  • Магистар права – 300 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА
  • Љубинко Митровић

    (декан Факултета правних наука)

    Проф. Др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању редовног професора на Катедри за кривично и кривично процесно право, односно научни сарадник (Институт за упоредно право из Београда). Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, мр...