Општи-правни студијски програм

Општи-правни студијски програм
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани правник - 180 ЕЦТС

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани правник – 240 ЕСПБ

ц / Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

  • Мастер права - 300 ЕЦТС
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА
  • Владимир Ђурић

    (Декан Факултета правних наука)

    Владимир Ђурић, доктор правних наука, редовни професор и виши научни сарадник, рођен је 1971. године. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1996. године. Магистрирао је на Правном факултету универзитета у Београду 2000. године, одбранивши са...