Педагошко-наставни студијски програм у спорту

Функција курса
Опис класе

ПЕДАГОШКО-НАСТАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПОРТ :: АКАДЕМСКИ СТЕПЕН

а/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани професор физичког васпитања – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА СПОРТСКИХ НАУКА
  • Велибор Срдић

    (декан Факултета спортских наука)

    Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле...