Пословна информатика - Инжењеринг информационих технологија

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Мастер рачунарство и информатика – 300 ЕСПБ
  • Магистар рачунарства и информатике – 300 ЕСПБ (специјалиста из области специјализације/специјализације)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Бранко Латиновић

    (декан Факултета информационих технологија)

    Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до ...