Пословно право

Пословно право
Почиње од: 16
Локација Кампуса

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани привредно право – 180 ЕСПБ

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани привредно право – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА
  • Љубинко Митровић

    (декан Факултета правних наука)

    Проф. Др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању редовног професора на Катедри за кривично и кривично процесно право, односно научни сарадник (Институт за упоредно право из Београда). Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, мр...