Пословно право

Пословно право
Почиње од: 2. јуна 2021
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани правник пословног права - 180 ЕСПБ

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ - са или без уске оријентације / листе

  • Дипломирани правник пословног права - 240 ЕСПБ (специјалиста у области уже специјализације)
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА
  • Владимир Ђурић

    (Декан Факултета правних наука)

    Владимир Ђурић, доктор правних наука, редовни професор и виши научни сарадник, рођен је 1971. године. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1996. године. Магистрирао је на Правном факултету универзитета у Београду 2000. године, одбранивши са...