Предузетнички менаџмент

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • магистар економије – 300 ЕСПБ
  • Магистар економије – 300 ЕСПБ (специјалиста у области специјализације/специјализације)


ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  • Мирјана Ландика

    (декан Факултета пословне економије)

    Ландика Мирјана, ванредни професор (13, Градишка). Дипломирала је на Економском факултету у Брчком 1974. године, а на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2005. године са тезом Квантитативни модели у функцији програмирања параметара...