Предузетнички менаџмент

Предузетнички менаџмент
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста - 180 ЕСПБ (Студијски програм: Предузетнички менаџмент)

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани економиста – 240 ЕСПБ

ц / Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

  • Магистар економије - 300 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  • Мирјана Ландика

    (Декан Факултета пословне економије)

    Ландика Мирјана, ванредни професор (13. децембар 1974, Градишка). Економски факултет у Брчком дипломирала је 2005. године, а магистрирала на Економском факултету у Бањој Луци 2006. године одбраном свог рада Квантитативни модели у функцији програмирања параметара ...