Предузетнички менаџмент

Функција курса
Опис класе

АКАДЕМСКЕ ТИТУЛЕ

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста - 180 ЕСПБ (Студијски програм: Предузетнички менаџмент)

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани економиста – 240 ЕСПБ

в/ Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

  • Мастер економије – 300 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
  • Мирјана Ландика

    (декан Факултета пословне економије)

    Ландика Мирјана, ванредни професор (13, Градишка). Дипломирала је на Економском факултету у Брчком 1974. године, а на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2005. године са тезом Квантитативни модели у функцији програмирања параметара...