Руски језик

Функција курса
Опис класе

РУСКИ ЈЕЗИК :: АКАДЕМСКИ СТЕПЕН

а/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ЕСПБ 

б/ Студије студије другог циклуса у трајању од једне до двије године (2 семестра) – 300 ЕЦТС (са одбраном мастер рада)

  • Мастер руског језика и књижевности – 300 ЕСПБ


ДЕКАН ФИЛОЛОШКИХ НАУКА
  • Катарина Држајић Лакетић

    (декан Филолошког факултета)

    Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области к...