Санитарни инжењеринг

Санитарни инжењеринг
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

АКАДЕМСКA ЗВАЊА

а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Diplomirani sanitarni inženjer – 180 ESPB

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Diplomirani sanitarni inženjer – 240 ESPB

ц / Академске мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном мастер рада)

  • magistar sanitarnog inženjerstva – 300 ESPB
ДЕКАН ЗДРАВСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА
  • Љиљана Стојановић Бјелић

    (Декан Факултета здравствених наука)

    Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац...