Саобраћај и транспорт

Саобраћај и транспорт
Почиње од: 9
Локација Кампуса

Функција курса
Опис класе

Академска звања

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Саобраћај и транспорт – магистар саобраћаја – 300 ЕСПБ (Специјалист у области специјализације/специјализације)

ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
  • Данислав Драшковић

    (декан Саобраћајног факултета)

    Рођен је 1959. године у Калиновику. Основне студије завршио је 1986. године на Саобраћајном факултету у Сарајеву, а магистрирао 2007. године на Факултету за пословне студије у Београду („Алтернативни модели управљања у сектору јавног превоза у Ре...