Саобраћај и транспорт

Почиње од: 1
Локација Кампуса

Опис класе

Академска звања

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Саобраћај и транспорт – магистар саобраћаја – 300 ЕСПБ (Специјалист у области специјализације/специјализације)