Спорт у циљним групама

Функција курса
Опис класе

Академска звања

Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса)

Мастер студије другог циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија првог циклуса)

  • Спорт у циљаним групама - Мајстор спорта - 300 ЕСПБ (Специјалист ужег фокуса/специјализације)

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
  • Велибор Срдић

    (декан Факултета спортских наука)

    Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле...