Спортски менаџмент

Функција курса
Опис класе

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ :: АКАДЕМСКИ СТЕП

а/ Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС

  • Дипломирани менаџер у спорту - 180 ЕСПБ (Студијски програм Спортски менаџмент)

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани менаџер у спорту – 240 ЕСПБ

ц/ Други циклус студија у трајању од једне до две године (2-4 семестра) – 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

  • Спортски менаџмент – магистар спортског менаџмента – 300 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА СПОРТСКИХ НАУКА
  • Велибор Срдић

    (декан Факултета спортских наука)

    Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле...