Спортски тренер

Спортски тренер
Почиње од: 9. новембра 2020
Локација кампуса

Карактеристика курса
Опис класе

СПОРТСКИ ТРЕНЕР :: АКАДЕМСКИ НАСЛОВИ

а / а / дипломе првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ

  • Дипломирани тренер - 180 ЕСПБ (Студијски програм: Спортски тренер)

б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕСПБ

  • Дипломирани тренер – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА СПОРТСКИХ НАУКА
  • Велибор Срдић

    (Декан Факултета спортских наука)

    Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и мастер студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, а на истом факултету одбранио је докторску дисертацију на тему „Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле ...