Спортски тренер

Функција курса
Опис класе

СПОРТСКИ ТРЕНЕР :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА

а/ а/ Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕСПБ

  • Дипломирани тренер – 180 ЕСПБ (Студијски програм: Спортски тренер)

б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС

  • Дипломирани тренер – 240 ЕСПБ
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА СПОРТСКИХ НАУКА
  • Велибор Срдић

    (декан Факултета спортских наука)

    Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле...