НАШ УЧЕНИК НА РАЗМЕНИ У ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ У ЉУБЉАНИ

Током марта ове године студент Факултета пословне економије Универзитета „Апеирон” Жарко Бајић отишао је на размену студената у Пословну школу Б2 у Љубљани, са којом „Апеирон” има потписан уговор о сарадњи у оквиру програма ЕРАСМУС + пројекат. Жарко ће у Љубљани остати један семестар и тамо ће имати прилику да полаже испите, што ће му по повратку признати матични универзитет. Сви испити се полажу на енглеском језику.

У августу 2021. године делегација Универзитета „Апеирон“ боравила је у Љубљани на Високој пословној школи, а потом је разговарано о припремама за будуће заједничке ЕРАСМУС+ активности, које укључују долазак студената, академског и неакадемског особља из Љубљане у Бања Луку, одлазак наших студената и академског особља у Љубљану, сарадња у области научног истраживања, учешће на конференцијама.

11. марта 2022. године

Служба за односе са јавношћу