Докторске студије трећег циклуса

Студијски програми трећег циклуса

Паневропски универзитет Апеирон изводи докторске студије трећег циклуса на лиценцираним студијским програмима:

1. Руски језик и књижевност (Филолошки факултет) са смеровима:
а. Лингвистика и књижевност
► Академско звање: доктор филолошких наука – 480 ЕСПБ – лингвистика и књижевност
б. Културно-цивилизацијски оквир руског језика и књижевности
► Научни назив: доктор филолошких наука – 480 ЕСПБ – Културно-цивилизацијски оквир руског језика и књижевности

2. Информациони системи у комуникацијама и логистици (Факултет информационих наука)
►Научни назив: доктор наука из рачунарства и информатике - 480 ЕСПБ

3. Пословни менаџмент у логистици (Факултет економских наука)
►Научни назив: доктор економских наука – 480 ЕСПБ