Doktorski studij trećeg ciklusa

Studijski programi trećeg ciklusa

Panevropski univerzitet Apeiron izvodi doktorske studije trećeg ciklusa na licenciranim studijskim programima:

1. Ruski jezik i književnost (Filološki fakultet) sa smerovima:
a. Lingvistika i književnost
► Naučni naziv: doktor filoloških nauka – 480 ESPB – lingvistika i književnost
b. Kulturno-civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti
► Naučni naziv: doktor filoloških nauka – 480 ESPB – Kulturološki i civilizacijski okvir ruskog jezika i književnosti

2. Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici (Fakultet informacionih nauka)
►Naučni naziv: doktor nauka iz računarstva i informatike - 480 ESPB

3. Poslovni menadžment u logistici (Ekonomski fakultet)
►Naučni naziv: doktor ekonomskih nauka – 480 ESPB