Шта је Еразмус+?

Еразмус+ је програм ЕУ за подршку образовању, обуци, омладини и спорту у Европи. Њен буџет је процењен на 26.2 милијарде евра. Ово је скоро дупло веће финансирање у поређењу са претходним програмом (2014-2020). Програм 2021-2027 ставља снажан фокус на социјално укључивање, зелену и дигиталну транзицију и промовисање учешћа младих у демократском животу. Подржава приоритете и активности наведене у Европском образовном простору, Акционом плану за дигитално образовање и Европској агенди вјештина. Програм такође:  • подржава Европски стуб социјалних права
  • спроводи Стратегију ЕУ за младе 2019-2027
  • развија европску димензију у спорту

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

mogućnosti

Ученици

Студирање у иностранству је централни део програма Еразмус+ и показало се да има позитиван ефекат на касније изгледе за посао. То је и прилика да унапредите језичке вештине, стекнете самопоуздање и независност и уроните у нову културу. Еразмус+ такође нуди могућност комбиновања студирања у иностранству са стажом. Могућности су доступне студентима на нивоу кратког циклуса Бацхелор, Мастер или Доцторал.Студирање у иностранству

Еразмус+ вам може понудити подршку током вашег периода студирања у иностранству: било да се ради о земљи у којој је програм Еразмус+ или у земљи партнера.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad

Траинеесхипс у иностранству

Еразмус+ подржава траинеесхипс (радне праксе, стажирање, итд.) у иностранству у програмској или партнерској земљи за студенте уписане у високо образовање у земљи програма. Ове могућности су отворене и за недавне дипломце.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students

Ерасмус Мундус заједничке мастер дипломе

Ерасмус Мундус Јоинт Мастерс нуди више високошколских установа и одвија се у различитим земљама. Одликују их академска изврсност и висок ниво интеграције курсева. Постоје и стипендије за студенте да учествују у овим престижним програмима.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters

Студенти са физичким, менталним или здравственим проблемима

Додатно финансирање је доступно и студенти имају право на исте услуге подршке које локалним студентима нуде институције које примају.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/students-and-staff-with-physical-mental-or-health-related-conditions

Могућности подучавања за особље

Уз Еразмус+, доступне су могућности да проведете време предајући у образовној институцији у иностранству. Ове могућности су доступне и особљу које ради у образовном сектору и појединцима у предузећима који су позвани да поделе своје знање о датом сектору, предмету или проблему са студентима. Могућности за подучавање у иностранству уз Еразмус+ доступне су у образовним институцијама које раде на свим нивоима.Више образовање

Еразмус+ подржава периоде наставе на високошколским установама у иностранству. Ако радите у високом образовању, можете проводити време предајући на институцији у Еразмус+ програму или земљи партнера. Људи који раде у предузећима могу добити подршку за подучавање и размену знања са високошколским институцијама које се налазе у земљи Програма.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/teaching-opportunities-for-staff/higher-education-teaching-staff

Могућности за организације

Организације које желе да учествују у Еразмус+ могу се ангажовати у бројним активностима развоја и умрежавања, укључујући стратешко унапређење професионалних вештина свог особља, изградњу организационих капацитета и стварање транснационалних кооперативних партнерстава са организацијама из других земаља у циљу производње иновативних резултата или размене. најбоље праксе. Поред тога, организације олакшавају могућности мобилности за учење за студенте, образовно особље, приправнике, шегрте, волонтере, омладинске раднике и младе људе. Предности за укључене организације укључују повећан капацитет за рад на међународном нивоу, побољшане методе управљања, приступ већем броју могућности финансирања и пројеката, повећану способност припреме, управљања и праћења пројеката, као и атрактивнији портфолио могућности за ученике и особље у организацијама које учествују.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/teaching-opportunities-for-staff/higher-education-teaching-staff

Кључне радње

Кључна акција 1: Мобилност појединаца за учење

Могућности мобилности за учење имају за циљ да подстакну мобилност студената, особља, приправника, шегрта, омладинских радника и младих. Улога организација у овом процесу је да организују ове могућности за појединце. Предности за организације укључују повећан капацитет за рад на међународном нивоу, побољшане вештине управљања, приступ већем броју могућности финансирања и пројеката, повећану способност припреме, управљања и праћења пројеката, атрактивнији портфолио могућности за студенте и особље у организацијама које учествују, могућност развоја иновативних пројеката са партнерима из целог света.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations/learning-mobility-of-individuals

Кључна акција 2: Сарадња између организација и институција

Очекује се да сарадња између организација и институција резултира развојем, трансфером и/или имплементацијом иновативних пракси на организационом, локалном, регионалном, националном или европском нивоу.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations/cooperation-among-organisations-and-institutions

Кључна акција 3: Подршка реформи политике

Могућности у оквиру ове кључне акције доприносе подршци укупној агенди политике ЕУ, оквиру сарадње за образовање и обуку 2020. и Стратегији за младе. Организације ће допринети побољшању квалитета образовања, обуке и омладинских система у Европи, као и промовисању транснационалног учења и сарадње између власти. Они ће такође допринети развоју основе за креирање политике засноване на доказима, као и подршку мрежама и алатима за спровођење политике. Организације ће такође допринети побољшању укључивања младих у демократски живот и њиховог ангажовања са политичарима.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-3

Јеан Моннет

Могућности за наставу, истраживање и дебату о политици о ЕУ и њеним политикама.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions

SPORT

Дизајниран да развија и спроводи заједничке активности за промоцију спорта и физичке активности, идентификује и спроводи иновативне активности у области спорта и управља непрофитним догађајима за повећање учешћа у спорту.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations/sport-actions

Могућности изван ЕУ

Организације из земаља ван ЕУ могу да учествују у одабраним акцијама програма Еразмус+. У контексту Еразмуса+, ове земље се називају „непридружене треће земље (партнерске земље)“.


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-from-outside-the-eu

ЕСПБ и систем акумулације

Шта је Европски систем преноса и акумулације кредита?

Европски систем преноса и акумулације бодова (ЕЦТС) је алат за Европски простор високог образовања да би студије и курсеви били транспарентнији. Помаже студентима да се крећу између земаља и да им се признају академске квалификације и периоди студирања у иностранству. ЕЦТС омогућава да се кредити узети на једној високошколској установи урачунавају у квалификацију за коју се студира на другој. ЕСПБ бодови представљају учење засновано на дефинисаним исходима учења и њиховом повезаном оптерећењу. ЕСПБ повећава флексибилност студијских програма за студенте. Такође подржава планирање, испоруку и евалуацију програма високог образовања. То је централно средство у Болоњски процес, чији је циљ да национални образовни системи буду међународно упоредивији. ЕСПБ такође помаже у изради других докумената, као што су Додатак дипломи, јаснији и лакши за употребу у различитим земљама. ЕСПБ је усвојен у већини земаља у Европском простору високог образовања као национални кредитни систем и све више се користи на другим местима.Зашто је потребан ЕСПБ?

Разлике између националних система високог образовања могу довести до проблема у вези са признавање квалификација периоди мобилности у иностранству. Ово питање се делимично решава побољшањем разумевања исхода учења и оптерећења студијских програма. ЕСПБ такође омогућава мешање различитих стилова учења, као што су универзитетско учење и учење на послу, у оквиру истог студијског програма или кроз целоживотно учење.Како то функционише?

60 ЕСПБ бодова је еквивалентно пуној години студија или рада. У стандардној академској години, ови кредити се обично деле на неколико мањих модула. Типична 'кратка квалификација' обично укључује 90-120 ЕЦТС кредита. Диплома „првог циклуса“ (или бачелор) састоји се од 180 или 240 ЕСПБ бодова. Обично 'други циклус' (или магистарски) степен је једнак 90 или 120 ЕЦТС кредита. Употреба ЕСПБ на 'трећем циклусу', или докторском нивоу, варира. ЕСПБ се примењује за подршку мобилности студената између високошколских установа. Каталози курсева, Уговори о учењу и Транскрипти евиденције помажу у признавању и преносу кредита које су студенти стекли током периода мобилности у иностранству. Тхе ЕСПБ Водич за кориснике детаљније описује систем и како се користи.Долазне мобилности