ИЗВЕШТАЈИ О САМООЦЈЕНИ КВАЛИТЕТА

Извештај о самооцењивању квалитета_апеирон-2017-2019

Извештај-самоевалуација-студијски-програм-Физиотерапија-2017_2020

Извештај за-самоевалуацију-студијски-програм-ИИ-циклус-Банкарство-финансије-и-трговински менаџмент 2017_2020

Извештај-за-самоевалуацију-студијски-програм-ИИ-циклус-предузетнички-менаџмент-2017_2019

Извештај-самоевалуација-студијски програм-Инжењерска-информациона-технологија-2018_2021

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Лабораторија-медицинско-инжењерство-2017_2019

Студијски-програм-извештај-само-оцењивања-Управљање-банкарством-финансијама-и-трговином-2017_2020

Студијски-програм-извештај-за-самовредновање-Управљање-јавном-управом-2017_2019

Студијски-програм-извештај-за-самоевалуацију-менаџмент-у-здравству-2017_2019

Извештај-самовредновање-студијски-програм-Настава-информатика-2017_2019.

Студијски-програм-извештај-самоевалуације-Општи-закон-2017_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Опште-право-ИИ-циклус-2017_2019

Извештај-самовредновање-студијски-програм-Педагошка-настава-у-спорту-2017_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Пословна-информатика-2017_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Пословна-информатика-ИИ-циклус-студија-2017_2019

Извештај-за-самоевалуацију-студијски програм-Пословно-право-2017_2019

Студијски-програм-извештај-за-самоевалуацију-предузетнички-менаџмент-2017_2020

Извештај-студијски-програм-самоевалуације-Рачунар-мултимедија-и-графика-2017_2019.пдф

Извештај-за-самоевалуацију-студијски програм-руски-језик-2017_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-руски-језик-ИИ-циклус-2016-2019

Извештај за-самовредновање-студијски програм-Санитарно-инжењеринг-2017_2019

Извештај-самоевалуација-студијски програм-Сестринство-2017_2019

Извјештај-за-самоевалуацију-студијски програм-Спорт-у-циљним-групама-2016_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Спортски-менаџмент-ИИ-циклус-2017_2019

Извештај за-самоевалуацију-студијски програм-Спортски-тренер-2017_2019

Извештај-самоевалуација-студијски програм-Спортски-менаџмент-2017_2019

Извештај-самоевалуација-ИИ-циклус-студијски програм-Менаџмент-у-здравству-2017_2020

Извештај-самоевалуација-ИИ-циклус-студијски-програм-Санитарно-инжењеринг-2017_2019

Извештај-самоевалуација-ИИ-циклус-студијски-програм-Сестринство-2017_2019

Извештај-самоевалуација-Настава-превођење-студијски-програм-руског-језика-2017_2019

Студијски-програм-извештај-за-самоевалуацију-друмски-саобраћај-и-транспорт-2017_2019