ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

"Твој пројекат за будућност"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет информационих технологија је матичан у основним научним областима компјутерских наука (основе програмирања, теорија алгоритама, архитектура и организација рачунарских система, оперативни системи, мрежно рачунарство, програмски језици, софтверски инжењеринг – моделирање, анализа и дизајн софтвера, софтверски менаџмент, интеракција човјек-рачунар, графи ка и визуелизација, вјештачка интелигенција, менаџмент информацијама - теорија и пракса база података, релационе и дистрибуиране базе података, правни, етички и професионални аспекти рачунарства), области информационих технологија (сигурност и обезбјеђење информација, платформске технологије, администрација и одржавање ИТ система, техничка подршка), области информационих система (систем-анализа и логички дизајн ИС, пројектовање информационих система, имплементација информационих система, одржавање информационих система, развој специфичних типова ИС, дистрибуирани системи), области компјутерског инжењеринга (инжењеринг рачунарских система, умрежавање и телекомуникације) и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: (математичка анализа, дискретне математичке структуре, теорија алгоритама, вјероватноћа и статистика, нумерички методи и операциона истраживања, општа теорија система, теорија организације, теорија одлучивања, теорија информација, пројектни менаџмент, педагошка информатика, криптографија, Е-пословање, управљање промјенама, међуљудски односи и вјештина комуницирања.ТИП СТУДИЈА

Студије другог циклуса су индивидуалне студије, дизајниране по мјери студента, које се изводе системом личног менторства, вођењем инструктивне и консултативне наставе и вјежби те организовањем научно-истраживачких пројеката студената.Студије другог циклуса су организоване у трајању од:

  • две године, као четворосеместралне студије, које се вреднују са 120 ЕЦТС кредитних бодова (за студенте који су завршили трогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом 180 ЕЦТС кредитни поени);
  • годину дана, као двосеместралне студије, које се вреднују минимално 60 ЕЦТС кредитних бодова (за студенте који су завршили четворогодишњи ниво првог циклуса студија са почетним нивоом 240 ЕЦТС кредитни поени);

Тако да у збиру са првим циклусом укупни акумулирани кредитни поени, након завршетка студија другог циклуса, износе 300 ЕЦТС бодова.

ПРИСТУП СТУДИЈАМА ДРУГОГ ЦИКЛУСА

На студиј другог циклуса може се уписати лице које има завршен студиј првог циклуса у трогодишњем или четворогодишњем трајању.У зависности од научне области студија првог циклуса, који је кандидат завршио, могуће су три опције приликом уписа на студиј другог циклуса:

  • Уколико је студиј првог циклуса у области матичности уписаног студија другог циклуса, кандидат се уписује без додатних педагошких обавеза.
  • Уколико је студиј првог циклуса ђелимично матичан са научним областима матичности уписаног студија другог циклуса, кандидату се одређује диференцијални програм којим се надокнађују недостајуће компетенције. Садржај диференцијалног програма одређује Комисија за признавање испита и вредновање студијских програма.Диференцијални програм не може да буде већи од 60 ЕЦТС бодова.
  • Уколико студиј првог циклуса није матичан са научним областима матичности уписаног студија другог циклуса, могућности уписа кандидата зависе од специфичности основног научног подручја студијског програма. Могу се уписати студенти који имају завршен први циклус студија у области “природних наука” и “инжењерства и технологије”, уз услов да упишу двогодишњи мастер студиј у којем је прва година уствари четврта година студија првог циклуса.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ
BIT ALIJANSA – Споразум о сарадњи

Наше студијске програме и резултате које постижемо у области ИТ образовања препознала је Бит Алијанса, водећа кровна организација БиХ софтверске индустрије, са којом смо потписали Уговор о сарадњи. Бит Алијанса је удружење највећих софтверских компанија са више од 1800 запослених. Основни циљ Алијансе је развијати многобројне могућности на тржишту софтверске индустрије, стварајући позитивно пословно окружење за даљи раст БиХ ИТ индустрије. Једна од темељних мисија Бит Алијансе јесте развој снажних односа с образовним институцијама с циљем побољшања образовних програма за ИТ и пружању више могућности за учење. Потписани уговор се односи на 3 сегмента сарадње:

  1. БИТА4студентс предавања ИТ стручњака
  2. CoderDojo школа програмирања
  3. Прилагођавање Апеирон наставног плана и програма потребама софтверске индустрије
Пословна информатика – инжењеринг информационих технологија

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер рачунарство и информатика – 300 ЕСПБ
► Мастер рачунарство и информатика – 300 ЕСПБ

Области:
Пројектовање и развој информационих система, Менаџмент инф. система јавне управе, Администрација и менаџмент рачунарских мрежа, Софтверски инжењеринг, Електронско пословање, Рачунарска графика и дизајн, ЊЕБ програмирање и дизајн, Управљање информацијама, Менаџмент безбједности ИС - крипто & цyбер заштита, Архитектура, организација и одржавање рачунарских система, Експертни системи,...

ОПШИРНИЈЕ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ