Факултет пословне економије

„Što više znaš, više ćeš se usuđivati“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет пословне економије је матичан у основним научним областима предузетничке економије, менаџмента, маркетинга, управљања тржишним пословањем, примјењене економије, банкарства, финансија и трговине, јавне управе, пословног права, пословне информатике, примјењених политичких студија, као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: организационе науке, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање промјенама, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, односи са јавношћу, математичка економска анализа, вјероватноћа и статистика.


VRSTA STUDIJA

Studije drugog ciklusa su individualne studije, osmišljene po meri studenta, koje se izvode kroz sistem ličnog mentorstva, izvođenja instruktivne i konsultativne nastave i vežbi i organizovanja naučnoistraživačkih projekata studenata. Studije drugog ciklusa organizovane su u trajanju od:

  • dve godine, kao četvorosemestralne studije, koje se vrednuju sa 120 ESPB bodova (za studente koji su završili trogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa početnim nivoom od 180 ESPB bodova);
  • godinu dana, kao dvosemestralne studije, koje se vrednuju sa minimalno 60 ESPB bodova (za studente koji su završili četvorogodišnji nivo prvog ciklusa studija sa početnim nivoom od 240 ESPB bodova);

Dakle, u zbiru prvog ciklusa, ukupno akumulirani kreditni poeni, nakon završenog studija drugog ciklusa, iznose 300 ESPB bodova. Univerzitet izvodi studije drugog ciklusa kao kombinaciju sistema dijaloga interaktivne nastave sa mentorstvom studenata.

PRISTUP STUDIJAMA DRUGOG CIKLUSA

Na studij drugog ciklusa može se upisati lice koje je završilo studije prvog ciklusa u trajanju od tri ili četiri godine. U zavisnosti od naučne oblasti studija prvog ciklusa, koju je kandidat završio, postoje tri opcije prilikom upisa na studije drugog ciklusa:

  • Ako je studij prvog ciklusa iz oblasti matice upisan studij drugog ciklusa, kandidat se upisuje bez dodatnih pedagoških obaveza.
  • Ukoliko je studij prvog ciklusa delimično prijavljen naučnim oblastima registracije upisanog studija drugog ciklusa, kandidatu se dodeljuje diferencijalni program kojim se nadoknađuju nedostajuće kompetencije. Sadržaj diferencijalnog programa utvrđuje Komisija za priznavanje ispita i vrednovanje studijskih programa. Diferencijalni program ne može biti veći od 60 ESPB bodova.
  • Ukoliko studij prvog ciklusa nije glavni sa naučnim oblastima upisa upisanih studija drugog ciklusa, mogućnosti upisa kandidata zavise od specifičnosti osnovne naučne oblasti studijskog programa. Mogu se upisati studenti nematerinskih studijskih programa pod uslovom da upišu dvogodišnje master studije na kojima je prva godina master studija zapravo četvrta godina studija prvog ciklusa. U drugoj (završnoj) godini studija izborni program može biti zamenjen diferencijalnim programom.
НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

Naučno-istraživački rad studenata ostvaruje se individualnim i timskim radom na univerzitetu ili u okviru specijalizovanih naučno-istraživačkih organizacionih jedinica Panevropskog univerziteta. U istraživačke timove mogu biti i naučnici izvan Panevropskog univerziteta „APEIRON“, stručnjaci iz prakse, kao i naučnici sa drugih univerziteta i naučnih institucija iz zemlje i inostranstva. Studenti univerziteta mogu se baviti i određenim istraživačkim aktivnostima.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - МАСТЕР СТУДИЈЕ
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dve godine (2-4 semestra) - 300 ESPB (sa odbranom magistarskog rada)

Akademska zvanja:
► Master ekonomskih nauka – 300 ESPB
► Magistar ekonomije - 300 ESPB (specijalista iz oblasti specijalizacije/specijalizacije)

Oblasti:
Korporativno preduzetništvo, strateško upravljanje i geopolitika, upravljanje projektima i investicijama, mala preduzeća i mikrokrediti, tranzicioni reinženjering, međunarodni marketing menadžment, upravljanje konfliktima i upravljanje krizama, standardizacija i upravljanje kvalitetom, tehnološko predviđanje i inovativno preduzetništvo, razvoj tima, komunikacija i komunikacija i održivi развој, ...

МЕНАЏМЕНТ БАНКАРСТВА, ФИНАНСИЈА И ТРГОВИНЕ

Trajanje studija:
► Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dve godine (2-4 semestra) - 300 ESPB (sa odbranom magistarskog rada)
Akademska zvanja:
► Master ekonomskih nauka – 300 ESPB
► Magistar ekonomije - 300 ESPB (specijalista iz oblasti bankarstva, finansija i trgovine)

Oblasti:
Bankarski marketing menadžment, menadžment izvoza i trgovine, špedicija, logistika i upravljanje osiguranjem, poreski menadžment, revizija i kontrola poslovanja tržišta, upravljanje berzom i portfoliom, ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ

Преузмите водич за бруцоше за академску 2021/22

Изаберите своје занимање за будућност.