ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА

"Право је универзално"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет је матичан у основним научним областима: теоријско-правним, опште-правним, историјско-правним, уставним и политичко-правним, грађанско-правним, привредним, финансијско-правним (јавне и пословне финансије), породично-правим, радно-правним, управно-правним, правосудним и кривично-правним, форензичко-криминалистичким, међународно-правним (јавним и приватним), европско-правним (комунитарним), америчко-правним (прецедентним), пословно-правним (позитивним и међународним), као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: реторика, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, администрација, документаристика, правна информатика, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање пословним промјенама.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ
ОПШТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВА

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до две године (2-4 семестра) - 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Магистар права – 300 ЕСПБ

Области:
Привредна/грађанско-правна, Правосудна/кривично-правна, Општа/међународно-правна, Комунитарна/европско-правна, Прецедентна/америчко-правна, Управно-правна, Радна/социјално-правна, Уставна/политичко-правна, Теоријска/историјско-правна, Правна информатика и документаристика,...

ОПШИРНИЈЕ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ