Факултет спортских наука

"Постани и ти дио нашег тима"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет спортских наука је матичан у областима спортских наука: биолошко-медицинске основе спорта, биомеханика и антропомоторика, статистика, информатика и методологија у спорту, педагогија и психологија спорта и вјежбања, социологија, филозофија и етика спорта, економика и менаџмент у спорту, теорија спорта и наука о тренингу, појединачним спортовима и спортским гранама, ритмичкој гимнастици и плесу, базичним моторичким активностима, спортској рекреацији и активностима у природи, те спорту у изабраним циљним групама, као и у споредним научним областима које се изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: спортска медицина, спортски туризам и њеллнесс, фармакологија и токсикологија, нутриционизам и дијететика, физикална медицина и рехабилитација, спортска масажа, балнеологија.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
СПОРТ У ЦИЉНИМ ГРУПАМА

Трајање студија:
► Студије другог циклуса, једногодишњи мастер студиј – 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
►Спорт у циљним групама •Академско звање - Мастер спорта - 300 ЕСПБ (једногодишње мастер студије)

Области:
Здравствени спорт, Рекреативни спорт, Забавни спорт, Фитнес, Спорт циљних група (ђеца, стари, онеспособљена лица и др.), Радно-терапијски спорт, Њеллнесс, Спортски туризам, Екстремни спорт, Теорија изабране гране спорта, Спортска стратегија и тактика, Теорија игара, Наука тренинга, Дијагностика у спорту, Физичка припрема у изабраним гранама спорта, Дидактика и методика спорта, Теорија и пракса такмичења...

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Трајање студија:
► Студије другог циклуса, једногодишњи мастер студиј – 300 ЕСПБ (са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер спортског менаџмента - 300 ЕЦТС (једногодишњи и двогодишњи мастер студији)

Области:
Феноменологија и социологија спорта, Право и етика у спорту, Социјална историја физичких активности и спорта, Спортска информатика и статистика, Функционална анатомија, Физиологија спортских активности, Биомеханика, Атропомоторика, Економика спортских организација, Спортски маркетинг, Психологија спорта, Педагогија спорта, Дидактика спортског тренинга, Финансијски, стратешки и конфликтни менаџмент у спорту и менаџмент спортских манифестација и спортских објеката, Спортски маркетинг и др. спортска стратегија и тактика, Теорија игара, Наука тренинга, Дидактика и методика спорта, Теорија и пракса такмичења, Здравствени спорт, рекреативни и забавни спорт, Спорт циљних група (ђеца, стари, онеспособљене особе и др.), Радно-терапијски спорт, Њеллнесс, Спортски туризам, Адреналински одн. екстремни спорт и други облици масовних вјежбања.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ