Саобраћајни факултет

„Твој најсигурнији пут до циља“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумјевање инжењерских дисциплина у саобраћајној и транспортној струци, као и способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на интердисциплинарни карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примјена. Дипломирани студенти способни су да на одговарајући начин напишу и представе резултате свог рада. Компетентност свршених студената у студијском програму «Саобраћај и транспорт», односно «Инжењера саобраћаја», огледа се и у способност и спремности за самосталан рад

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - МАСТЕР СТУДИЈЕ
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Трајање студија:
► Мастер студије другог циклуса у трајању од једне до двије године (2-4 семестра) - 300 ЕЦТС(са одбраном магистарског рада)

Академска звања:
► Мастер саобраћаја - 300 ЕЦТС
► Мастер саобраћаја - 300 ЕЦТС (специјалиста у области ужег усмјерења / специјализације)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

НОВОСТИ

Преузмите водич за бруцоше за академску 2021/22

Изаберите своје занимање за будућност.