НАУЧНOИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Научно-истраживачка дјелатност на Универзитету обухвата фундаментална, апликативна, развојна и експертна истраживања. Програмом научних истраживања који се доноси сваке календарске године обезбјеђују се и услови за укључивање студената и оспособљавање научног подмлатка у научни рад. Научно-наставни и научно-истраживачки рад су равноправне ђелатности Паневропског универзитета.

Ранг листа категорисаних научних часописа у Републици Српској

Научно-истраживачки институт Универзитета “АПЕИРОН” у Бањој Луци основан је 27.09.2007. године. Рјешењем Министарства науке и технологије у Бањој Луци број 06/6-040/050-3/08 од 11.03.2008. године добио је одобрење за рад и уписан је у књигу регистра научноистраживачких установа. Институт сарађује на научно-истраживачким пројектима и има потписане споразуме о научно-наставној и научноистраживачкој сарадњи са више еминентних научноистраживачких и образовних институција, међу којима су: Институт економских наука у Београду, Институт за развој (ИДЦЕ) у Паризу, Институт Универзитета Norrkoping (Шведска), Институт Fraunhofer IAO (Њемачка).

Научне конференције

Паневропски универзитет је организовао и финансирао више међународних научних конференција од којих се поједине одржавају сваке године ка сталне међународни научни скупови:


Периодични научни скупови:

Научни часописи

Паневропски универзитет Апеирон објављује сљедеће научне и стручне часописе:

#

EMC Review - Часопис за економију и тржишне комуникације

Часопис излази два пута годишње на језицима народа у БиХ и енглеском језику. У часопису се објављују оригинални и прегледни научни радови, стручни радови те кратка претходна саопштења оригиналних научних радова која својим тематским обухватом научних сазнања која налазе примјену у области глобалне економије, економије региона, економске политике, тржишта и конкуренције, медија и пословне комуникације, нових технологија, менаџмента, маркетинга. Часопис је индексиран у престижној Њеб оф Сциенце бази и налази се у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

СНЗ - Спортске науке и здравље

Часопис излази два пута годишње на језицима народа у БиХ и енглеском језику. Основни циљ је међународна размјена научних доприноса и промоција размјене знања и истраживања у области спорта и здравља. Часопис је индексиран у престижној Сцопус бази и налази се у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Quality of Life

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Qуалитy оф Лифе се односи на теме из области безбједности хране, заштите животне средине, екологије, утицаја различитих фактора на здравље и живот људи те остале теме у вези са квалитетом живота. Часопис се налази у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

JITA – časopis za informacione tehnologije i primenu

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је да омогући међународну размјену научних доприноса у области информационих технологија, промовише размјену знања која су резултат истраживачког рада и истражи начине укључивања иновација у процесу изградње информационог друства. Часопис се налази у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

TTTP – Saobraćajna i transportna teorija prakse

ТТТП је први међународни научно-стручни часопис у Босни и Херцеговини из области саобраћаја и транспорта, који се издаје два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је ширење знања и доприноса науци и пракси у пољу саобраћаја и транспорта, промоција и размјена информација и знања у истраживањима из области транспорта и њихова примјена. Часопис се налази у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Годишњак Факултета правних наука

Часопис излази једном годишње на језицима народа у БиХ уз апстракте на енглеском језику. Циљ издавања часописа је размјена научних сазнања и промоција правне праксе и науке у земљи и региону. Годишњак ФПН се бави темама из свих области правне науке и праксе. Часопис се налази у трећој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Nursing Journal - Сестрински журнал

Концепт часописа је објављивање научних и стручних радова из области сестринства, међународна размјена научних доприноса и континуирана едукација медицинских сестара, те подизање нивоа и значаја сестринства као професије. Часопис излази једном годишње на језицима народа у БиХ уз апстракте на енглеском језику (до 2019. године).

Научноистраживачки пројекти

Паневропски универзитет учествује у више међународних научно-истраживачких пројеката, односно пројеката Министарства за науку и технологију Републике Српске, али и финансира научно-истраживачку ђелатост из властитих извора. До сада су финансирани пројекти у областима: екологије, биодиверзитета и генетичких модификација у биљним производима на подручју РС, дијабетичне ретинопатије, органске пољопривредне производње, итд.

Сазнајте више...

Докторски студиј

Сазнајте више...

Научноистраживачки институт

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.