НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Научно-истраживачка ђелатност на Универзитету обухвата фундаментална, апликативна, развојна и експертна истраживања. Програмом научних истраживања који се доноси сваке календарске године обезбјеђују се и услови за укључивање студената и оспособљавање научног подмлатка у научни рад. Научно-наставни и научно-истраживачки рад су равноправне ђелатности Паневропског универзитета.

Ранг листа категорисаних научних часописа у Републици Српској

Научно-истраживачки институт Универзитета “АПЕИРОН” у Бањој Луци основан је 27.09.2007. године. Рјешењем Министарства науке и технологије у Бањој Луци број 06/6-040/050-3/08 од 11.03.2008. године добио је одобрење за рад и уписан је у књигу регистра научноистраживачких установа. Институт сарађује на научно-истраживачким пројектима и има потписане споразуме о научно-наставној и научноистраживачкој сарадњи са више еминентних научноистраживачких и образовних институција, међу којима су: Институт економских наука у Београду, Институт за развој (ИДЦЕ) у Паризу, Институт Универзитета Норркопинг (Шведска), Институт Фраунхофер ИАО (Њемачка).

Научне конференције

Паневропски универзитет је организовао и финансирао више међународних научних конференција, од којих се неке одржавају сваке године, као нпр. стални међународни научни скупови:


Периодични научни скупови:

Научни часописи

Паневропски универзитет Апеирон издаје следеће научне и стручне часописе:

#

ЕМЦ Ревиев - часопис за економију и тржишне комуникације

Часопис излази два пута годишње на језицима народа Босне и Херцеговине и на енглеском језику. Часопис објављује оригиналне и прегледне научне радове, стручне радове и кратка прелиминарна саопштења оригиналних научних радова, који својим тематским покривањем научних сазнања налазе примену у области глобалне економије, регионалне економије, економске политике, тржишта и конкуренције, медија. и пословне комуникације, нове технологије, менаџмент, маркетинг. Часопис је индексиран у престижној бази података Web of Science и налази се у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

СНЗ – Спортске науке и здравље

Часопис излази два пута годишње на језицима народа Босне и Херцеговине и на енглеском језику. Основни циљ је међународна размена научних доприноса и промоција размене знања и истраживања у области спорта и здравља. Часопис је индексиран у престижној бази података Сцопус и налази се у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Квалитет живота

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Quality of Life се односи на теме из области безбедности хране, заштите животне средине, екологије, утицаја различитих фактора на здравље и живот људи и друге теме везане за квалитет живота. Часопис је у првој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

ЈИТА – Часопис за информационе технологије и примену

Часопис излази два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је олакшавање међународне размене научних доприноса у области информационих технологија, унапређење размене знања проистеклих из истраживачког рада и истраживање начина укључивања иновација у процес изградње информационог друштва. Часопис је у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

ТТТП – Саобраћајна и транспортна теорија над праксом

ТТТП је први међународни научни и стручни часопис у Босни и Херцеговини из области саобраћаја и транспорта, који излази два пута годишње на енглеском језику. Циљ издавања часописа је ширење знања и доприноса науци и пракси у области саобраћаја и транспорта, промоција и размена информација и знања у истраживању саобраћаја и њиховој примени. Часопис је у другој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Годишњак Факултета правних наука

Часопис излази једном годишње на језицима народа БиХ са апстрактима на енглеском језику. Циљ издавања часописа је размена научних сазнања и промоција правне праксе и науке у земљи и региону. Годишњак ФПН-а обрађује теме из свих области правне науке и праксе. Часопис је у трећој категорији ранг листе научних часописа у Републици Српској.

#

Часопис за медицинске сестре – часопис за медицинске сестре

Концепт часописа је објављивање научних и стручних радова из области сестринства, међународна размена научних доприноса и континуирано образовање медицинских сестара и подизање нивоа и значаја сестринства као професије. Часопис излази једном годишње на језицима народа БиХ са апстрактима на енглеском језику (до 2019. године).

Научноистраживачки пројекти

Паневропски универзитет учествује у више међународних научно-истраживачких пројеката, односно пројеката Министарства науке и технологије Републике Српске, али и финансира научноистраживачку дјелатност из сопствених извора. До сада су финансирани пројекти из области: екологије, биодиверзитета и генетичких модификација у биљним производима на подручју РС, дијабетичке ретинопатије, органске пољопривредне производње и др.

Сазнајте више...

Докторске студије

Сазнајте више...

Научноистраживачки институт

НОВОСТИ