ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ

Чини једну од основих функција Паневропског Универзитета „Апеирон“. Обезбјеђује логистичко-документационо-правну подршку у припреми за штампу свих издања Паневропског Универзитета „Апеирон“ (уџбеника и стручних однсно научних књига које се објављују на Паневропском Универзитету „Апеирон“) у оквиру регистрационих лиценци Универзитета као издавачке куће што укључују и обраду и прибављање ИСБН и ИССН кодова, те ђелатности штампања и умножавања књига и других публикација у дигиталној штампарији Универзитета.

Центар обухвата:

 •  Публицистичко издаваштво, тј. сарадња са Народном и универзитетском библиотекон Републике Српске на ИСБН и ЦИП каталогизацију и стандардизацији свих наших издања.
 •  Новинско издаваштво , тј. сарадња са Националном и универзитетском библиотеком Босне и Херцеговине на ИССН каталогизацији и стандардизацији универзитетског часописа и других серијских издања.
 •  Књижара
 •  Дигитална штампарија

Основне дјелатности:

 •  Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација
 •  Издавање часописа и сличних часописа (професионалне природе)
 •  Издавање звучних снимака (ауторизована предавања и лекторске вежбе)
 •  Припремне активности везане за штампање
 •  Умножавање (репродукција) звучних записа
 •  Умножавање (умножавање) видео записа (ауторизована предавања)
 •  Умножавање (репродукција) рачунарских записа
 •  Продаја књига и других публикација

Стручни тим центра:

 •  Проф. др Александра Видовић – доктор економских наука
 •  Хелена Савановић - економски техничар
 •  Нела Чалић - дипл. политиколог за међународне односе