ЗАВОД ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ БИ ОБЈАВИО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ПРАЗНИЧНИ РАД У СР НЕМАЧКОЈАгенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ СТУДЕНТИМА


за подношење пријава за хонорарни рад у СР Немачкој 2024. године
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива заинтересоване студенте уписане на универзитете у Босни и Херцеговини да поднесу пријаве за рад у СР Њемачкој за вријеме љетног распуста 2024. године у оквиру Програма рада Фериал, који се одвија у сарадњи са федералним Агенција за рад Савезне Републике Немачке.


Могу се пријавити за овај позив искључиво редовни студенти универзитети у Босни и Херцеговини који/и нису уписани у последњу годину студија.


Друга стања:


 • веома добро и добро познавање немачког језика,
 • могућност рада у Немачкој на период не краћи од два месеца,
 • студенти не би требало да се ограничавају на регион или место где желе да раде
 • спремност за рад у што већем броју индустријских сектора у којима се нуде послови.
 • претходно радно искуство је предност

Апликација треба да садржи следеће:


 1. Два обрасца за пријаву (Бевербунгсбоген), одштампана са обе стране, попуњен (по могућности електронски) на немачком са унесеним датум и потпис ученика,
 2. Две фотографије недавни датум (формат пасоша);
 3. Две копије обрасца Еркларунг зур Имматрикулатионсбесцхеинигунг завршен на немачком или енглеском језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом факултета;
  (Напомена: студенти треба да задрже један од два наведена примерка обрасца код себе, који ће, у случају да добију понуду за посао, предати послодавцу по доласку у СР Немачку);
 4. Потврда о статусу студента коју издаје факултет на немачком или енглеском језику. Уколико је потврда издата на језицима који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини, потребно је приложити превод документа на њемачки или енглески језик овјерен од стране судског преводиоца;
 5. Копија пасоша (само страница са сликом);
 6. Овјерена копија возачке дозволе (ако је имају).

Како поднети пријаве:

Заинтересовани студенти, који испуњавају наведене услове, подносе документацију за пријаву препоручена пошта као што следи:


 • студенти универзитета у Федерације Босне и Херцеговине према сједишту факултета у одговарајућој кантоналној служби за запошљавање,
 • студенти универзитета у Републици Српској према седишту факултета у одговарајућој филијали Завода за запошљавање Републике Српске,
 • студенткиње које студирају у Брчко дистрикта БиХ Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ.

Пријаве се такође могу поднети директно Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине на адресу:

Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине

Ђока Мазалића 3

71000 Сарајево

са назнаком „Пријава за фериал Ворк ин СР Немачка 2024“


Рок за подношење пријава је понедељак, 19.2.2024. године.


Напомена: Документи за пријаву се шаљу Савезној агенцији за рад Савезне Републике Немачке и не враћају се студентима.


Савезна агенција за рад СР Њемачке ће узети у обзир само комплетну и исправно попуњену документацију коју достави Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине.


Студенти су дужни да се упознају са подацима о овом програму у документу Инфо – Фериенбесцхафтигунг, а за додатна појашњења можете се обратити Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине.


Контакт:

Телефон: 033/560 354

Е-маил: мерима.планинциц@арз.гов.ба


ДОКУМЕНТИ

Писмо универзитетима

Бевербунгсбоген-1

инфо-фериенбесцхаефтигунг_ба015405-1

б-имматрицулатион-ен_ба015238-1

Сродни блогови