АПЕИРОН У ПРОЈЕКТУ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

АПЕИРОН У ПРОЈЕКТУ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

Научноистраживачком институту Паневропског универзитета „Апеирон“ у поступку јавне набавке додељен је кандидатски пројекат за израду студије безбедности саобраћаја на урбаном подручју општине Вишеград. Пројекат финансирају Општина Вишеград и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у паритету од 50%.


Руководилац пројекта, проф. др Данислав Драшковић, 11. децембра у Вишеграду, представио је радну верзију студије заинтересованим циљним групама, посебно стручним групама и грађанима, који су изразили задовољство.


Коначна верзија студије достављена је општини. Документом је предвиђен период од 5 година у коме је могуће реализовати пројектована решења.


Наредни пројекат Завода је РСИ града Бијељина – провјера безбједности саобраћаја. 


18. – Служба за односе с јавношћу    

Latinica English Ћирилица