АПЕИРОН У ПРОЈЕКТУ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

АПЕИРОН У ПРОЈЕКТУ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

Научноистраживачком институту Паневропског универзитета “Апеирон” у процедури јавних набавки додијељен је кандидовани пројекат израде студије безбједности саобраћаја градског подручја општине Вишеград. Пројекат финансирају Општина Вишеград и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у паритету од 50%.


Пројект менаџер, проф. др Данислав Драшковић, 11. децембра у Вишеграду је презентовао радну верзију студије заинтерсованим циљним, посебно експертским групама и грађанима, који су исказали задовољство.


Општини је достављена коначна верзија студије. Документом се предвиђа период од 5 година у којем је могуће имплементирати пројектована рјешења.


Сљедећи пројекат Института је Град Бијељина РСИ – провјера безбједности саобраћаја. 


18.12.2020. – Служба за односе с јавношћу