АПЕИРОНУ ДОДИЈЕЉЕН ПРОЈЕКАТ ЗА БЕЗБЈЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ БИЈЕЉИНЕ

АПЕИРОНУ ДОДИЈЕЉЕН ПРОЈЕКАТ ЗА БЕЗБЈЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ БИЈЕЉИНЕ

Научноистраживачком институту Паневропског универзитета „Апеирон“ у поступку јавне набавке додијељен је пројекат за израду студије Провјере безбједности саобраћаја Мајевичке улице у Бијељини. Пројекат финансирају Град Бијељина и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у паритету од 50%.


Мајевичка улица је једна од главних, односно примарних градских улица која повезује саобраћај транзитног дела града и самог центра града.


Раскрсница улица Мајевичке, К. Милице и Д. Туцовића

Руководилац пројекта, проф. др Данислав Драшковић, продекан Саобраћајног факултета, представио је радну верзију студије заинтересованим циљним групама, посебно стручним групама и грађанима, 8. јануара у Бијељини, након чега је завршен пројекат безбједносне провјере.


„Осмишљени су нови режими саобраћаја у раскрсницама које формира Улица Мајевичка и идејна решења тзв. интегрисане улице. На таквим површинама, пешаци и бициклисти се понашају доминантно, док су моторна возила „гости“, крећући се брзином која није већа од брзине пешака (10 км/х).“, рекао је Драшковић. Он је додао да је посебна пажња посвећена промени режима саобраћаја на раскрсници Мајевичке, Улице кнегиње Милице и Димитрија Туцовића, која је према статистици саобраћајних незгода опасно место. Пројектом је поједностављен саобраћај на раскрсници, са посебним освртом на заштиту пешака.


Пример заштите пешака

3Д пешачки прелаз

„Завод је у 2021. години наставио реализацију активности започетих из претходне године, када смо интензивирали партнерске односе са локалним заједницама, предузећима и управним организацијама у циљу укључивања у развојне пројекте, посебно у области саобраћајног инжењерства, спорта и здравствене науке. Резултат овога је реализација пројеката саобраћајних студија за потребе двије локалне заједнице у Републици Српској – Бијељина и Вишеград, као и израда студије безбједности саобраћаја у партнерству са Агенцијом за безбједност саобраћаја. Ове године очекујемо појачано ангажовање Института у области развоја пројеката ИКТ технологија, спортских наука и економије“, рекао је директор Института проф. др Санел Јакуповић.


27. - Служба за односе с јавношћу