АПЕИРОНУ ДОДИЈЕЉЕН ПРОЈЕКАТ ЗА БЕЗБЈЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ БИЈЕЉИНЕ

АПЕИРОНУ ДОДИЈЕЉЕН ПРОЈЕКАТ ЗА БЕЗБЈЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ БИЈЕЉИНЕ

Научноистраживачком институту Паневропског универзитета “Апеирон” у процедури јавних набавки додијељен је пројекат израде студије Провјера безбједности саобраћаја Мајевичке улице у Бијељини. Пројекат финансирају Град Бијељина и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у паритету од 50%.


Мајевичка улица је једна од главних, односно примарних градских улица која повезује саобраћај транзитног дијела града и самог центра града.


Раскрсница улица Мајевичкa, К. Милице и Д. Туцовић

Пројект менаџер, проф. др Данислав Драшковић, продекан Саобраћајног факултета 8. јануара у Бијељини је презентовао радну верзију студије заинтерсованим циљним, посебно експертским групама и грађанима, након чега је и завршен пројекат провјере безбједности.


„Пројектовани су нови режими саобраћаја у раскрсницама које твори Улица Мајевичка и идејна рјешења тзв. интегрисаних улица. На оваквим површинама пјешаци и бициклисти се доминантно понашају, а моторна возила “гостују”, уз кретање брзином не већом од брзине пјешака (10 км/х)“, казао је Драшковић. Додао је да је посебно посвећена пажња измјени режима саобраћаја раскрснице Мајевичке, Улице кнегиње Милице и Димитрија Туцовића, која према статистици саобраћајних незгода представља опасно мјесто. Пројектом је поједностављен саобраћај наведене раскрснице, са посебним освртом на штићење пјешака.


Примjер штићења пјешачког простора

3Д пjешачки прелаз

“Институт је и у 2021. години наставио реализацију започетих активности из претходне године, када смо интензивирали партнерске односе са локалним заједницама, привредним друштвима и управним организацијама у циљу укључивања у развојне пројекте, нарочито у подручју саобраћајног инжењерства, спортских и здравствених наука. Резултат тога су и пројекти реализације саобраћајних студија за потребе двије локалне заједнице у Републици Српској – Бијељине и Вишеграда, као и израда студије из безбједности саобраћаја у партнерству с Агенцијом за безбједност саобраћаја. Ове године очекујемо повећан ангажман Института у подручју развоја пројеката из ИЦТ технологија, спортских наука и економије”, изјавио је директор Института проф. др Санел Јакуповић.


27. јануар 2021. - Служба за односе с јавношћу