АПЕИРОНУ НОВАЦ ОД ГРАДА БАЊАЛУКА

фото деца

Пројекат усмерен на превентивно деловање за заштиту здравља деце

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт Града Бањалука је половином септембра одобрило финансијска средства за суфинансирање пројекта Универзитету „Апеирон“. „ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКО-МОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА.

Ово је пројекат Факултета спортских наука Паневропског универзитета „Апеирон“, а водитељ је продекан проф. др Осмо Бајрић.

На факултету кажу да је предмет истраживања морфолошки и моторички статус и присуство физичких деформација локомоторног система деце предшколског и млађег школског узраста. Основни циљ истраживања је утврђивање морфолошких карактеристика као и процена држања тела и идентификација деформитета кичменог стуба и стопала деце наведеног узраста.

Истраживање је замишљено као једногодишња емпиријска студија трансверзалног карактера. Узорак испитаника обухватио је око 700 деце.

Резултат добијен овим истраживањем понудиће квалитетније информације о статусу деце предшколског и млађег школског узраста, на основу којих се може сагледати стварно стање испитане популације испитаника и на основу ове превентивне акције предузети у у циљу заштите здравља деце.

2. – Служба за односе с јавношћу

Latinica English Ћирилица