ДОЦ. ДР ЈОВАНА ПУШАЦ УЧЕСТВОВАЛА НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ ВСС: СТРАТЕШКО УНАПРЕЂЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНОГ РЕШАВАЊА СПОРОВА

На састанку Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) БиХ и Делегације Европске уније у БиХ крајем априла позвани су представници ресорних министарстава правде, као и пословне и академске заједнице да активно учествују у процесу изградње модернијег законодавног оквира за алтернативно решавање спорова. Састанку је, на позив ВСТВ-а, учествовала и Јована Пушац, доцент на Факултету правних наука Паневропског универзитета Апеирон, с обзиром на њену академску титулу, као и на правну професију.

Врховни суд правде је навео да систем алтернативног рјешавања спорова (АРС) у БиХ укључује поступке арбитраже и медијације, као и судско поравнање, те да има за циљ брже и економичније рјешавање спорова. Примена ових метода довела би до значајног смањења нерешених предмета пред судовима. Наиме, готово највећи број нерешених предмета су комунални предмети, предмети из уговорних односа и накнаде штете, а управо су они изузетно погодни за примену АРС-а”.

Истиче се да, нажалост, ниједна од метода АРС-а није у потпуности заживјела у БиХ, нити постоји позитиван тренд у њиховој употреби упркос значајним напорима ВСТВ-а БиХ и ДЕУ-а у БиХ.

Стварање услова за ефикаснији систем АРС могуће је, пре свега, кроз законске измене, системско унапређење капацитета институција/организација и стручњака који пружају различите врсте услуга АРС, као и подизање свести грађана и привредних субјеката о предностима. АРС у поређењу са редовним судским одлучивањем.

доц. Др Јована Пушац је на скупу истакла да подизање свести грађана и пословне заједнице, између осталог, почиње на правним факултетима, где је потребно више пажње посветити предметима из области АРС, посебно арбитражи.

3. маја 2022

Блог Аттацхмент
Latinica English Ћирилица