ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА

Министарство научног и технолошког развоја, високог образовања и информационог друштва Републике Српске донијело је 17. септембра рјешење којим Филолошки факултет Универзитета „Апеирон“ почиње извођење докторских студија трећег циклуса. Докторски студиј је одобрен на студијском програму Руски језик и књижевност, са студијским смеровима: Лингвистика и књижевност и Културно-цивилизацијски оквир руског и књижевности и по завршетку студенти стичу звање доктора филолошких наука – 480 ЕСПБ. Паневропски универзитет „Апеирон“ ће трећи циклус студија спровести са својим партнерима, Руским државним универзитетом А.И.Херзен и Руским новим универзитетом.
Конкурс за пријем на докторске студије на Филолошком факултету отворен је до 15. новембра 2019. године.

01. - Одељење за односе са јавношћу

Блог Аттацхмент