КВАЛИФИКАЦИОНИ ОКВИР БИ БИЛО У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКОМ УЗ ПОМОЋ ЕЦСА

Округли сто-квалификацијски оквир

Одржан је округли сто на тему „Прилагођавање образовног система Босне и Херцеговине европском оквиру квалификација“

У организацији Факултета пословне економије, а у оквиру пројекта Европске уније „Искуства Словеније и Хрватске за подршку приступању Босне и Херцеговине ЕУ“ (ЕСЦА БиХ), почетком јула одржан је округли сто, тему „Прилагођавање образовног система Босне и Херцеговине европском оквиру квалификација“.

„Намјера Европске уније и земаља као што је Хрватска је да помогну Босни и Херцеговини у што бољој припреми, увођењу и усклађивању квалификационог оквира у складу са европским., рекао је предсједник ЕЦСА БИХ (Асоцијације за студије Европске заједнице у Босни и Херцеговини) и модератор округлог стола проф. Др. Винко Канџија.

Проф. др Санел Јакуповић, декан Факултета пословне економије Паневропског универзитета, нагласио је да су Основе квалификационог оквира у БиХ почетни документ наредног процеса изградње и успостављања Квалификационог оквира у БиХ, заснованог на европским Квалификациони оквир.

„То је оквир у којем свака квалификација стечена у Босни и Херцеговини има своје мјесто. У његовом средишту су исходи учења, компетенције стечене и доказане након учења, при чему сам процес учења није пресудан, јер се исход верификује. Неопходно је обезбедити адекватну обуку наставника на високошколским установама и другим нивоима образовања, у односу на исходе учења“, нагласио је декан Јакуповић и додао да и тржиште рада треба да учествује у креирању исхода учења, кавификацији и стандардизацији занимања, додао је декан Јакуповић.

Служба за односе са јавношћу

Latinica English Ћирилица