МАСТЕР СТУДИЈА НА САОБРАЋАЈНОМ ФАКУЛТЕТУ

мајстор саобраћаја

Саобраћајни факултет Паневропског универзитета ће у академској 2020/21. XNUMX. године започети други циклус мастер студија, у једногодишњем и двогодишњем трајању, на студијском програму:

„Саобраћај и транспорт”.

Студенти који су заинтересовани за мастер студије на Саобраћајном факултету биће обавештени путем сајта и јавних гласила о расписивању конкурса за пријем кандидата на други циклус студија и почетку мастер студија. По завршетку овог студијског програма студент стиче звање мајстор саобраћаја

Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске донијело је 4. августа 2020. године рјешење о испуњености услова за почетак мастер студија број 19.040/612-192-8/19. .