ДАНИСЛАВ ДРАШКОВИЋ, НОВИ ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

Унтитлед


ДАНИСЛАВ ДРАШКОВИЋ, НОВИ ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТАРектор Универзитета „Апеирон“ проф. др Санел Јакуповић именовао проф. др Данислава Драшковића за новог декана Саобраћајног факултета, на предлог Наставно-наставног већа и на мандатни период од 4 године. Досадашњи декан Томислав Вујиновић, коме је истекао мандат, именован је за продекана за наставу Саобраћајног факултета.


Професор Драшковић већ годинама ради са студентима Паневропског универзитета на предметима саобраћајног и саобраћајног инжењерства.


Основне студије завршио је на Саобраћајном факултету у Сарајеву 1986. године, а магистрирао 2007. године на Факултету за пословне студије у Београду, где је 2011. године одбранио докторску дисертацију на тему „Концесије у јавном градском путничком саобраћају“. Из области саобраћајног инжењерства поново је докторирао 2013. године на Саобраћајном факултету у Травнику. Аутор је 4 универзитетска уџбеника и једне монографије из области саобраћајног инжењерства, једног приручника из безбедности саобраћаја, а рецензент је више десетина научних и стручних радова и више универзитетских уџбеника, са преко 30 оригиналних научних и прегледних радова у области саобраћаја и логистике, објављених у међународним и домаћим научним часописима и зборницима, као и преко 50 стручних радова из области транспорта и логистике. До сада је учествовао у 18 међународних и домаћих пројеката из области планирања, пројектовања и безбедности саобраћаја. Извршио је преко 1500 судских вештачења и вештачења из области саобраћајних незгода и штета у саобраћају. Од 2016. године организује и организује стручно усавршавање у области образовања инструктора вожње, предавача и испитивача у процесу обуке возача. Један је од оснивача и тренутно актуелни главни и одговорни уредник научног часописа „Саобраћајна и транспортна теорија и пракса – тттп” који је нашао место у цитатној бази – Цоперникус. У оквиру својих компетенција поседује следеће лиценциране вештине: предавач (познавање прописа о безбедности саобраћаја), испитивач (познавање прописа о безбедности саобраћаја), вештак о узроку саобраћајне незгоде, вештак о висини штете на возилима. , израда просторно планске документације, израда техничке документације - фаза саобраћајне сигнализације и надзора , ревизије техничке документације - фаза саобраћајне сигнализације и надзора, ревизије безбедности саобраћаја/Ревизор безбедности на путевима (РСА), ревизије безбедности саобраћаја (Роад Сафети аудитор ( РСИ).Члан је Пододбора за транспорт, енергетику, енергетику, животну средину и регионални развој Босне и Херцеговине (испред Републике Српске) у разговорима са ЕУ.Члан је комисије за спровођење испита за саобраћајних стручњака Члан је Радне групе за координацију активности у области безбједности саобраћаја Републике Српске У периоду од 2001. до 2021. године обављао је дужност главног републичког саобраћајног инспектора у Влади Р. Српска е.


Блог Аттацхмент

Сродни блогови