ОБАВЕШТЕЊЕ - ДИПЛОМСКИ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ

Поштовани студенти,
Обавештавамо вас да је на 150. седници Сената, одржаној 7. јуна, предлог ректора академика проф. др Зоран Аврамовић да убудуће студенти дипломских/специјалистичких, мастер радова достављају два укоричена примерка и један примерак рада нарезан на ЦД-у и три примерка докторске дисертације као и један примерак рада спаљен на ЦД-у. ЦД.
Остали потребни број примерака доставља се члановима Комисије на преглед, оцену и одбрану рада (о чему се договара са ментором) електронском поштом или на ЦД-у.
Предлог је усвојен у циљу рационализације трошкова студената.