БРАНИЛА ПРВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Дражен_докторат

Дражен Маринковић, магистар рачунарства и информатике, одбранио је 24. децембра докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА СВОЈСТАВА У РАЗВОЈУ НАПРЕДНИХ БАЗА ПОДАТАКА САВРЕМЕНОГ РАЧУНАРСКОГ ДРУШТВА“. Ово је прва дисертација на докторским студијама трећег циклуса Факултета информационих технологија.

Дисертација припада научној области Техничке науке - Софтверско инжењерство, ужа научна област "Информационо-комуникационе технологије", чији је матични Паневропски универзитет АПЕИРОН Бањалука - Факултет информационих технологија. Докторска дисертација је урађена под менторством др Зорана Ж. Аврамовић, редовни професор Паневропског универзитета АПЕИРОН у Бањој Луци – Факултет информационих технологија.

Дражен је стекао звање доктора рачунарских наука и информатике (из области информационих система у комуникацијама и логистици – 480 ЕСПБ).

Факултет пословне информатике Паневропског универзитета АПЕИРОН Бањалука уписао је академску 2009/2010. године. Трогодишње основне академске студије првог циклуса завршио је 2012. године са просечном оценом 8.

Године 2012. уписао је двогодишње мастер студије другог циклуса академских студија на Универзитету АПЕИРОН и дипломирао три године касније са просечном оценом 9,81.

На свом матичном факултету у академској 2015/2016. године уписао докторске академске студије трећег циклуса на докторском програму „Информациони системи у комуникацијама и логистици“, где је све испите положио са одличном оценом – изузетно, 10 и испунио све обавезе предвиђене планом и програмом докторских академских студија, под менторство проф. др Зоран Аврамовић.

Током докторских студија, као аутор и коаутор, објавио је 15 научних и стручних радова, од којих су два објављена у рецензираним међународним часописима.

Присуствовао је бројним научним конференцијама, симпозијумима и семинарима, директно или онлајн, у Босни и Херцеговини, Јужној Африци, Русији, Србији, Украјини и Црној Гори.

У току студија изабран је у звање стручног сарадника на предмету „Информатика и рачунарске технологије“ на трећој години студија Факултета информационих технологија (2012).

Године 2012. изабран је у звање асистента за ужу научну област „Информационе науке и биоинформатика“ на Паневропском универзитету АПЕИРОН.

17. децембра 2015. године изабран је у звање вишег асистента за ужу научну област „Рачунарство“ и „Информатика и биоинформатика“.

24. – Служба за односе с јавношћу