ОДЛУКА О ЈУНСКО-ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

обавештење

Број: 1.3-459/21
Бања Лука, 25


На основу Закона о високом образовању Републике Српске (Сл.гл. РС 67/20), ректор Паневропског универзитета „Апеирон“ доноси:


ОДЛУКА

о јунско-јулском испитном року


  1. По завршетку последњег наставног циклуса у летњем семестру, који траје од 14. јуна до 11. јула, биће организовани редовни рокови за полагање испита из тог циклуса.
  2. Поред наведених рокова из става 1. ове одлуке, организоваће се општи јунско-јулски рок за полагање испита из свих предмета положених у школској 2020/21. године, у два мандата.
  3. Први испитни рок јунско-јулског рока биће заказан од 14. јуна до 27. јуна, а други испитни рок од 5. јула до 18. јула.
  4. Сви ученици уписани у школску 2020/21. годину могу полагати јунско-јулски испитни рок. године, као и студенти који обнављају годину и матуранти.
  5. Услов за полагање испита за све студенте Паневропског универзитета је испуњење следећих група услова: статусни услови (активан статус студента), педагошки услови (студент је похађао сва предавања, положио све предиспитне и програмске услове). обавезе утврђене наставним планом и програмом за предмет који слуша, студент је испунио све додатне педагошке услове, ако су као такви дефинисани Правилником о вредновању знања и постигнућа студената и Законом о високом образовању Р. Српска), материјални услови (студент нема неизмирених обавеза према Универзитету).
  6. Студенти су обавезни да пријаве Студентској служби: за први рок до 07. јуна, а за други рок до 2. јула.
  7. Распоред испита биће објављени на огласним таблама и сајту Универзитета, за први испитни рок до 12. јуна 2021. године, а за други испитни рок до 3. јула 2021. године.
  8. Ова одлука биће објављена на сајту Паневропског универзитета и огласној табли.

Преузмите документ


Ректор:
Академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић


25. маја 2021