ОДЛУКА О СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

обавештење

На основу члана 74. и члана 149. став 2. Закона о високом образовању Републике Српске (Сл.гл.РС 67/20), ректор Паневропског универзитета „Апеирон“ доноси:

ОДЛУКА

о септембарском испитном року


члан 1

Редовни општи септембарски испитни рок биће организован од 6. до 30. септембра са два испитна термина за сваки предмет.


Члан 2

Први рок септембарског испитног рока одржаће се од 6. до 18. септембра, а други испитни рок од 20. до 30. септембра 2021. године.


Члан 3

Студенти могу полагати испите у оба термина септембарског рока, само уз претходно оверену пријаву у Студентској служби.


Члан 4

Услов за полагање испита за све студенте Паневропског универзитета је испуњење следећих група услова: статусни услови (активан статус студента), педагошки услови (студент је похађао сва предавања, положио све предиспитне и програмске услове). обавезе утврђене наставним планом и програмом за предмет који слуша, студент је испунио све додатне педагошке услове, ако су као такви дефинисани Правилником о вредновању знања и постигнућа студената и Законом о високом образовању Р. Српска), материјални услови (студент нема неизмирених обавеза према Универзитету).


Члан 5

Термини испита биће објављени на сајту Универзитета и огласној табли до 31.

Преузмите документ


Ректор:
Академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић