ОТВОРЕНО ПРЕДАВАЊЕ: МОЈ ФЛОТА - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Моја флота

ОТВОРЕНО ПРЕДАВАЊЕ:


МОЈА ФЛОТА


ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКА ВОЗИЛАдр Павле Гладовић, редовни професор Факултета техничких наука из Новог Сада, у оквиру међународне сарадње ове високошколске установе и Универзитета „Апеирон“, одржаће предавање за сву заинтересовану јавност и студенте са својим сарадницима, 17. децембра 2022. године у 10.00 часова, у сали А2


НА ТЕМУ:


МОЈА ФЛОТА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКА ВОЗИЛАПријаве на: маријана.р.петковиц@апеирон-еду.еу, 051/247-918;


Софтверско решење МИ ФЛЕЕТ је у процедуру увело одржавање возила са циљем континуираног кретања путничких, теретних и прикључних возила.


Праћење рада возног парка на основу аутоматског и/или ручног уноса свих релевантних података (ГПС, тахограф, точење горива, унос рачуна за услуге, нежељени догађаји, управљање складиштима делова и залиха, вођење евиденције о раду запослених, евиденција пословних партнера , итд.).


Наведени програмски пакет је концептуално организован тако да се могу пратити све информације које се односе на сектор саобраћаја, те добити подаци који се могу користити за доношење одлука на свим нивоима управљања (стратешки ниво – стратегија развоја саобраћајног сектора, набавка нових транспортни капацитети, стратегија смањења трошкова транспорта, годишњи план рада и пословања и др., тактички ниво – организација и технологија рада саобраћајне службе и одржавања, утврђивање цене превоза и др., оперативни ниво – планирање и организација транспорта. терета и путника, евидентирање и праћење показатеља реализације услуга превоза, издавање путних налога, издавање налога за набавку резервних делова и материјала, рад возила и возача и др.).


Програм ће бити представљен на практичном примеру, а након презентације програма уследиће тренинг за све заинтересоване слушаоце, као и детаљно објашњење свих постављених питања и дилема.Уводне напомене


Програм за праћење и одржавање возила миФлеет је заправо програм који омогућава систематско праћење и одржавање возног парка. Поред своје једноставности, лаког и брзог прегледа свих релевантних података, миФлеет омогућава увид у целокупно пословање возног парка, возила и возача с једне стране, док се са друге стране лако могу извући закључци о томе како је постојећи возни парк се управља и организује, да ли има простора за напредак, који су недостаци, које су предности, да ли постоји довољан бр. возила на инвентару која се могу континуирано и квалитетно сервисирати, или их има више него довољно, да ли вреди отписати/продати одређена возила, чиме би се оствариле значајне уштеде, и низ других питања која су свакако битна.


Уношењем података у програм, што ће бити детаљније објашњено у наставку, могу се добити сви потребни извештаји, чиме се добија јасна слика целокупног рада флоте и тиме отвара простор за даље планирање и реорганизацију постојећег начин рада са циљем његовог унапређења. Наравно, поред појачане безбедности, веома су важне и уштеде, које у неким сегментима нису нимало занемарљиве.


Све виталне функције самог програма су објашњене у наставку, као што су:


 • кокпит,
 • администрација,
 • флота,
 • подсетници,
 • одржавање,
 • Евиденција радног времена,
 • путни налози,
 • стимулација,
 • Увоз података
 • Извештаји.

командна табла


У одељку „Кокпит“ дат је сажетак најважнијих података за хетерогени возни парк. Најважнији подаци укључују:


 • инвентар флоте и укупна километража флоте,
 • укупни трошкови одржавања по годинама,
 • количина и вредност утрошеног горива,
 • количина превезеног терета изражена у килограмима,
 • највиши трошкови по возилу (који такође представља да ли је уопште исплативо имати то возило на инвентару) и
 • упоредни приказ корективног и превентивног одржавања.

Управо у овој трансакцији могућ је увид у стање и број свих претходно наведених података, који се могу упоредити са претходним периодима (годинама) пословања и дати јасан увид у то да ли је актуелна политика управљања и планирања исправна или не. .


Пример који можемо да извучемо са почетног екрана је да возило троши много средстава за одржавање и да су километри и килограми премали да би још увек били у возном парку – закључак је да је принцип рада и возила и возача мора се мењати кроз стално планирање транспорта.Администрација


У трансакцији „Администрација“ приказују се сви важни подаци у организационој структури самог предузећа.


Запослени и њихови подаци везани за посао се уносе у систем, а током рада се превлаче и лепе на одређене документе који се појављују у извештајима. На једном месту имамо адресу становања, број телефона, дозволу коју поседује и за коју категорију, личну карту, датум запослења итд.


Програм такође омогућава креирање другачије организације возног парка (по територији на којој се налази возило или корисник, групама итд.).


У оквиру возила дефинишемо типове возила, групе возила, статусе возила, као и марку и опрему на возилу.


Пословни партнери са свим потребним информацијама као што су ПИБ, пословни и контакт подаци и сл., што омогућава лакше пословање са њима.


На крају имамо доделу појединачних трансакција кориснику програма како бисмо поделили посао између запослених у одржавању свих возила.


Добар пример за ову трансакцију је да се уносом људи и додељивањем подсетника за њих смањује могућност да возачу истекне документација која је неопходна за управљање основним средствима у оквиру посла и пословања. Цена истека возачке дозволе или тахографске картице иде и до неколико стотина евра за само 10 до 15 дана. Такође, возило мирује због возача, па је ту и трошак мировања возила и самог празног хода, што не доприноси укупном пословању предузећа.Флота


У трансакцији „Флота“ имамо Флоту и ГПС.


Уласком у возни парк и укључивањем филтера омогућен је једноставан и лак избор и приступ свим возилима и потребним подацима о возилу у возном парку.


Преглед возила се врши кроз основне податке о возилу, податке о набавци и осигурању, податке о потрошњи горива по дану, кратак преглед рачуна за одржавање и наравно амортизацију по месецима.


Следећа важна информација је да у трансакцији можемо креирати исти подсетник за било коју радњу која нам је потребна на возилу, што ће бити објашњено у наставку.


ГПС, као веома важна ставка о локацији возила, уведен је у Флеет трансакцију и даје нам тренутне информације о томе где се возило налази. Информације о томе где се возило налази добијају се од ГПС апликације која шаље информације у облику АПИ датотеке.Подсетници


У трансакцији подсетника возила, приказује се листа свих подсетника креираних за сва возила. Кликом на поље за разлике, систем их упоређује у растућем редоследу и омогућава нам да радимо са њима и вршимо измене у пољу за опис као и у пољу за датум. Овакав рад нам омогућава да сагледамо одржавање и пре него што дође време за неки посао који треба да се обави на возилу. Свакако смо повећали ажурност и доследност у погледу возила и возача.


Сврха опомене је да се возило на време пошаље у неку привремену операцију која је неопходна за поштовање закона. Имамо и подсјетнике на основу километраже коју извлачимо из точења горива (обавезно укуцавање КМ у тренутку точења горива на пумпи) као најмјеродавније податке за кретање возила.


Временски подсетници су следећи:

 • Регистрација возила,
 • шестомесечни преглед,
 • контрола и преглед ПП апарата,
 • калибрација тахографа,
 • истека опреме на возилу,
 • истека гаранције на возило,
 • контрола система инсталираног на возилу (тнг систем, кран, адр,...)

Подсетници који се односе на километражу зависе од типа и намене возила и могу бити следећи:

 • сервис малих мотора,
 • одличан сервис времена мотора,
 • контрола брзина и кочница,
 • контрола ремена алтернатора,
 • преглед и ротација гума на свим осовинама,
 • контрола расхладних уређаја,
 • контрола система за надоградњу дизалице, дизалице или возила.

Важно је напоменути да се у овом делу такође могу благовремено обавестити добављачи, како би се на време организовали за наведене радње које је потребно извршити на возилима. У одељку за запослене уписује се е-маил од добављача а у самом подсетнику се исти позива међу свим осталима који интерно добију е-маил подсетник.


У трансакцији личних подсетника, подсетници се могу организовати за возаче и кориснике возила. Датум из документа који се уноси у опомене је следећи:


 • датум истека важења личне карте,
 • рок важења возачке дозволе,
 • датум истека тахо картице,
 • датум истека ЦПЦ сертификата
 • Датум истека пасоша,
 • датум истека лекарског уверења,
 • датум истека сертификата о адреси,
 • датум истека санитарног прегледа и др.

Преглед подсетника по примаоцима је трансакција у којој видимо све подсетнике за компанију који су отворени или за возила или за кориснике истих са веома лаким уносом и променом за неколико секунди.


Пример наведеног је да су укупни трошкови одржавања и до 40% већи јер постоје проблеми у вези са кашњењем у комплетирању законом прописаних докумената као и редовног сервисирања и провере возила. Редовна провера кочница и зупчаника на возилу гарантује пролазак техничког прегледа без заустављања и враћања возила на исто. Редовним прегледом каиша и кључа алтернатора и пумпе за воду, који су неопходни за рад мотора, отказује се вуча возила или поправка на терену. Преглед кочница може довести до великих уштеда у замени само плочица, а не дискова. Сваки диск када се правилно вози може безбедно да издржи два сета плочица. Правовремено реаговање је увек исплативије у поређењу са поправком већ проузроковане штете-исправком.


Након свега наведеног добијамо податке за израчунавање минималног времена које треба да издвојимо за возило које ће бити ван употребе.


Одржавање


Одржавање возила је веома сложен део коришћења возила. Многи делови покрета су део целокупног одржавања, тако да су и тахографи и њихова исправност део одржавања. Ако је тахограф неисправан, возач ће имати проблем јер запис није валидан. Врсте одржавања су подељене у две главне групе: Превентивно i Поправни одржавања и деле се према склоповима на возилу.


У групи Превентивно одржавање имамо:


 • П1 Моторно уље, допуњавање и замена
 • П2 Уље за мењач, диференцијал, маст, уље за кочнице
 • П3 Филтери, предфилтери, умеци филтера, гумене гуме, држач филтера
 • П4 Технички преглед, пп уређај, тахо уређај, ДЛД, ГПС
 • П5 Гуме, ротације, крпљење, урезивање навоја, осим нових гума
 • П6 Трошкови оглас плави
 • П7 Хигијена и прање возила
 • П8 Путарине, уређај за означавање
 • П9 Паркирање путничких возила у граду, дозволе за кретање теретних возила

Свака од наведених Превентивних група има свој удео у одржавању. Укупни трошкови превентивног одржавања драстично се смањују корективним одржавањем, које је по правилу увек високо.


У групи Корективно одржавање имамо:


 • Ц1 Електрична поправка. и свет. сигнализација на возилу
 • Ц2 Доњи строј, замка, лопте, силен блокови, ваздух. јастук, амортизер, опруге, осовине, летвице, В стезаљка, торзија,
 • Ц3 Управљачки механизам, волан, кардански волан, гурање, попречно,
 • Ц4 дискови, чељусти, плоче, јастучићи, клизачи, цилиндар, тристоп, сензор плоче, абс сензор,
 • Ц5 Гуме нове и заштићене
 • Ц6 Делови мотора, ињектори, турбина
 • Ц7 Мењач, кардан, диференцијал, квачило, погони возила, лежај точкова, лежај мењача, лежај диференцијала,
 • Ц8 Трошкови поправке надоградње на возилу (расхладни уређај, комора, рампа, кипа уређај, мешалица за бетон,...)
 • Ц9 Квар возила, оштећења, поломљени ретровизори, шофершајбна, стоп лампа, задњи браник и све оно што осигурање није покрило.

Закључујемо да сваки резервни део који се угради на возило и сервис замене покривају трошкови одржавања одређеног дела возила. Треба напоменути да постоји и превентивни трошак корективног одржавања.

У одељку Извештај о кваровима на одржавању могуће је унети и пратити пријављене грешке на возилу од стране корисника, одобрење за поправку и сервисна упутства.

Једноставан и брз унос рачуна одржавања омогућава бржи рад на контроли поправке самог возила, а све кроз извештаје о трошковима одржавања возила. Све сервисне операције се памте у програму, тако да је унос трошкова у програм брз и лак. Уз сваки рачун за поправку иде и мејл подсетник, који је доказ да је возило морало имати разлога да оде у сервис.

Књига штетних догађаја на возилима је преко потребна због пријаве законодавцу при сваком прегледу у седишту компаније.

Програм такође омогућава вођење магацина резервних делова са прегледом залиха, пријемом, издавањем и повратницом ако резервни део није уграђен на возило.


На основу наведеног, кроз извештаје, лако можемо закључити:


 • Да ли је возило оправдало своју улогу у возном парку?
 • Да ли се исплати поседовати возило у возном парку ако постоје бројни трошкови и честе поправке (амортизација)?
 • Да ли постојећи број возила у возном парку омогућава несметано и континуирано функционисање у транспортном ланцу?
 • Да ли је потребно смањити број возила, повећати или смањити у зависности од потреба?
 • Да ли је исплативо изнајмити возило и сл.?

Евиденција радног времена


У трансакцији Евиденција радног времена имамо приступ извештајима о раду возача и свих корисника возила. Наведени извештај добијамо на основу података са тахографа и ГПС уређаја и уписа изостанака у радном листу.


Новина је да се налози за службена путовања креирају аутоматски на основу података о кретању са тахографа, па је велика уштеда у пратећој документацији за сам превоз, као и уштеда на уносу путних налога у систем.


Пример уштеде је то што нема фалсификовања времена поласка и доласка возача са возилом. Радећи са оваквим подацима, имамо реално стање дневних трошкова за возаче камиона.


Путни налози


У наведеној трансакцији могуће је отварање и унос путних налога након обављеног превоза.


бр. су јасно назначени. путног налога, возача, возила, руте, датума, времена и места поласка и доласка, почетног и крајњег километра и укупне цене превоза.


Овај део је посебно погодан за превоз путника, омогућава лак и брз улазак и истовремено обраду путних налога. Свакако да је и овај вид превоза подржан у програму.


Стимулација


Трансакција која делује на стимулацију возача и обрачунава се према зонама пређених километара и количини превезеног и испорученог терета.


Увоз података


У наведеној трансакцији имамо увоз тахографа, увоз горива и увоз кретања возила.


Тахограф је увезен из програма тахографа који користимо за контролу и праћење рада возача. Извештај који нам је потребан је Дневни извештај о активностима возача, који програм аутоматски преузима и обрађује


Увоз горива се врши на основу трансакцијских извештаја клијената које добављач горива има на свом порталу. Свако возило мора имати картицу за гориво са исправно одштампаном таблицом возила. Такође је могуће преузети ове податке преко АПИ датотеке ако добављач горива има такву опцију у свом пословном систему. Дневно преузимање података о точењу горива значи да се возило креће и ради, тако да имамо податке о километражи.


Увоз кретања возила нам служи за евидентирање рада корисника возила који управљају возилима која немају тахограф, односно возилима бруто носивости до 3.5 тоне. Такође је могуће преузети ове податке преко АПИ датотеке, али под условом да ГПС провајдер има могућност да их достави.


Извештаји


У трансакцији Извештаји могуће је приказати све извештаје које програм аутоматски обрађује након уноса података релевантних за извештај.


Извештај о трошковима возила даје преглед корективног и превентивног одржавања по групама на самом возилу. Такође у овом одељку, табела возила пружа изузетно једноставан преглед свих трошкова возила у возном парку.


Извештај Евиденција преливања и просечне потрошње горива даје податке са тачним приказом количине која је сипана, одступања у потрошњи израженог у литрима и динарима, а све на основу нормиране потрошње.


Унос података из точења горива се врши преузимањем АПИ датотеке из система који користи добављач горива. Преузимање датотеке се врши свакодневно и за претходни дан.


Треба истаћи да се извештаји о кретању возила и правна евиденција о раду возача праве управо коришћењем података преузетих са тахографа и ГПС уређаја.

Сродни блогови

Latinica English Ћирилица