ПОТВРЂЕНА АКРЕДИТАЦИЈА ПАНЕВРОПСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА „АПЕИРОН“ ДО 2028.

Одлука о акредитацији

слика акредитације 2023


ПОТВРЂЕНА АКРЕДИТАЦИЈА ПАНЕВРОПСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА „АПЕИРОН“ ДО 2028.АКРЕДИТАЦИЈСКИ ЦЕРТИФИКАТАгенција за високо образовање Републике Српске – АВОРС донијела је рјешење о акредитацији Паневропском универзитету „Апеирон“ 24. новембра 2023. године под бројем 01/1.3.180-33/20. Одлуком, која важи до новембра 2028. године, потврђен је стандард квалитета рада Универзитета „Апеирон“ у односу на критеријуме за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и Босни и Херцеговини и у односу на стандарде и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања.


С обзиром да је Универзитет „Апеирон“ испунио критеријуме за акредитацију установе и критеријуме за акредитацију студијских програма првог и другог циклуса студија и стандарде ЕСГ 2015. (Европски стандарди и смернице), добио је позитивне препоруке стручњака комисије за доношење рјешења о акредитацији Универзитета и препоруке Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине – ХЕА о акредитацији Универзитета и студијских програма, Агенције за високо образовање Републике Српске донио рјешење о акредитацији.


Као и до сада, акредитација даје одговор на питање зашто су дипломе Паневропског универзитета високо оцењене и зашто су дипломце успешно позиционирале на домаћем и страном тржишту рада.


Акредитација је показала и да је "Апеирон" оправдао начин и правац у којем спроводи своју мисију.


"Апеирон" је место где су сви престижни универзитети старог континента - у јединственом простору европског високог образовања. То је простор који је обухватао Паневропски универзитет, његове дипломе, студенте и наставнике „раме уз раме“ са универзитетима у Европи.


Подношењу пријаве за акредитацију претходило је опсежно и свеобухватно интерно самовредновање квалитета (укупно шест редовних годишњих самовредновања), у складу са важећим законским прописима, Правилником о акредитацији високошколских установа и студија. програме и Стандарде и смернице за осигурање квалитета у европском простору високог образовања.
Бања Лука, 29

Служба за односе са јавношћу


Сродни блогови

Latinica English Ћирилица